Kollektivtrafiktjänster förnyas från och med 3.6

I Högfors, Vichtis, Lojo, Ingå och Hangö som hör till området för NTM-centralen i Nyland övergår man den 3 juni 2024 till modellen för kollektivtrafik som leds av NTM-centralen. Förnyelsen gäller turer inom Lojo stads område men inte turer som gäller förbindelsen mellan Lojo och Helsingfors.

Inga stora ändringar utlovas gällande rutterna, men under veckosluten kommer det att erbjudas mycket intern trafik inom områdena, vilket inte var fallet tidigare. Man har satsat i synnerhet på att förbindelser som innehåller byten ska vara fungerande.

Vad gäller Lojo stad förbättras antalet interna turer betydligt. Förbindelserna ökar särskilt mot Karislojo, Pusula och Vabby samt mellan Virkby och Nummela. Förnyelsen för med sig även en helt ny rutt som innebär en förbindelse från Lojo centrum till Kisakallio. Tack vare förnyelsen är det dessutom lättare att röra sig i hela Västra Nylands område.

I och med ändringen förenklas biljettprodukterna, vilket gör en gemensam användning av dem möjligt. Dessutom erbjuds nya typer av seriebiljetter, bl.a. Västra Nyland biljetten förnyas med alternativ för seriebiljett. Biljetterna blir i huvudsak tillgängliga som mobilbiljetter. Enkelbiljetter kan köpas på fordonet med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten.  I trafiken duger biljettprodukter av de ifrågavarande behöriga också i de turer som går via Raseborgs Waltti-område eller HRT-området.

Närmare information om ruter och tidtabeller finns på ruttkartan. Här hittar du ruttkartan.

Innan trafiken inleds publiceras turerna också i Matkahuoltos reseplanerare.

Relaterade nyheter:

Share This