I november firar vi barnen

I slutet av november firar vi återigen internationella barndagen. Internationella barndagen ger en möjlighet att öka medvetenheten om barns rättigheter och betydelsen av dem över hela världen. På olika håll i världen ordnas evenemang och aktiviteter för att främja barns rättigheter och göra barnens röst hörd i beslutsfattandet.