Lojo stads budget 2024 – mot hållbar tillväxt i osäkra tider

Lojo stads ekonomiska situation är relativt god trots stora förändringar och den allmänna ekonomiska situationen. Social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster har överförts till välfärdsområdet, men samarbetsmodellerna och finansieringslösningarna i anslutning till dem har ännu inte slutförts. De framtida budgetåren kommer att visa var stadens ekonomi verkligen befinner sig.