Lojo stads budget för 2023

Lojo stads budget visar ett överskott på cirka 12,0 miljoner euro. Stadens inkomstskattesats kommer i och med välfärdsområdet att minska från 20,50 procent till 7,86 procent. Fastighetsskattesatserna förblir oförändrade.

Influensavaccinationer i Lojo 2022

Vaccin är ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Genom att ta influensavaccin skyddar du dig själv och dina nära och kära.