Ändringar i fisket i Lojo sjö

Vid Lojo sjö höjdes minimimåttet för gösen till 45 centimeter i början av 2024. Enligt NTM-centralen i Egentliga Nylands beslut (dnr VARELY/475/2023) ska avståndet mellan knutarna för nät som är över 2 meter höga vara minst 55 millimeter vid Lojo sjö. För siklöjsnät är avståndet mellan knutarna högst 28 millimeter.

Välfärdsunderstöd går att söka från 15.4.2024

Lojo stad stöder organisationsverksamhet som främjar välbefinnande och hälsa med understöd för kultur, motion och ungdomsarbete. Den nya understödsformen välfärdsunderstöd kompletterar denna understödshelheten. Understödet möjliggör organisationsverksamhet inriktad på invånarna i Lojo. Dess huvudfokus ligger på förebyggande och främjande arbete för välbefinnande och hälsa.