Europaparlamentsvalet 2024

Förhandsröstningen förrättas 29.5.–4.6.2024Valdagen för Europaparlamentsvalet 2024 är söndagen 9.6.2024. RÖSTRÄTT Röstberättigad i Europaparlamentsvalet är varje Finlands medborgare som senast valdagen … Läs mer

Ändringar i fisket i Lojo sjö

Vid Lojo sjö höjdes minimimåttet för gösen till 45 centimeter i början av 2024. Enligt NTM-centralen i Egentliga Nylands beslut (dnr VARELY/475/2023) ska avståndet mellan knutarna för nät som är över 2 meter höga vara minst 55 millimeter vid Lojo sjö. För siklöjsnät är avståndet mellan knutarna högst 28 millimeter.