Välfärdsunderstöd går att söka från 15.4.2024

Lojo stad stöder organisationsverksamhet som främjar välbefinnande och hälsa med understöd för kultur, motion och ungdomsarbete. Den nya understödsformen välfärdsunderstöd kompletterar denna understödshelheten. Understödet möjliggör organisationsverksamhet inriktad på invånarna i Lojo. Dess huvudfokus ligger på förebyggande och främjande arbete för välbefinnande och hälsa.

Välfärdsunderstödet är avsett för de registrerade allmännyttiga Lojoföreningar som uppfyller de allmänna principerna för välfärdstöd och som i första hand inte får några andra understödsformer. Understöd beviljas för sådan verksamhet som motsvarar Lojo stads värderingar och mål enligt stadsstrategin samt mål enligt välfärdsplanerna. Välfärdsunderstödet är avsett till stöd för grundläggande verksamhet och kan även användas till hyran för affärslokalen.

Ansökningstiden för välfärdsunderstöd är från 15.4.2024 kl. 8.00 till 15.5.2024 kl. 15.00 (ska vara framme).

På vår webbplats på Välfärdsunderstöd – Lojo hittar du mer information om välfärdsunderstöd och ansökningsprocessen samt ett informationsmöte om understöd för föreningsaktörer intresserade av att söka understöd.

Av de som ansöker om understödet önskar vi aktiv kommunikation med flera kanaler om organisationsverksamhet till både målgruppen och partner. För att stöda detta arrangerar vi utöver informationsmöten om understödet ett informationsmöte om att synliggöra föreningsverksamhet 10.4.2024 där vi presenterar Lojos hobbykalender, Visit Lohjas evenemangskalender och de grundläggande principerna för användningen av e-tjänsten Lähellä.fi, registreringen och anmälning av uppgifter. Läs mer och anmäl dig till informationsmötet här.

Relaterade nyheter:

Share This