Stadsfullmäktige sammanträder i kväll 10.4 kl.18

Stadsfullmäktige har sitt möte i kväll, 10.4 kl. 18:00 i stadshuset Monkola. Följ med mötet online i dag kl. 18: https://www.youtube.com/user/Lohjatube/live

Ärenden som behandlas hittar du på stadens webbplats:

https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/kokous/2024630.PDF


Stadsfullmäktige behandlar bl.a. följande saker:
📌 Förslag på tilläggsanslag inom småbarnspedagogiken för 2024
📌 Förnyelse av arrendeavtal om tre egnahemshustomter
📌 Invånarinitiativ: Lojo ska bevara sitt nuvarande skolnätverk


Relaterade nyheter:

Share This