Kollektivtrafiktjänster förnyas från och med 3.6

I Högfors, Vichtis, Lojo, Ingå och Hangö som hör till området för NTM-centralen i Nyland övergår man den 3 juni 2024 till modellen för kollektivtrafik som leds av NTM-centralen. Förnyelsen gäller turer inom Lojo stads område men inte turer som gäller förbindelsen mellan Lojo och Helsingfors.