Vammaispalvelut

Ajankohtaista – Katso tästä linkistä

Lohjan vammaispalvelut palvelee sekä vaikeavammaisia että kehitysvammaisia kuntalaisia. Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vaikeavammaiselle ja kehitysvammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä.

Vammaispalveluiden henkilökohtaiset asiakastapaamiset järjestetään ajanvarauksen perusteella. Aika varataan suoraan kultakin henkilöltä itseltään. Palveluiden tarve arvioidaan yleensä kotikäynnillä.

Vammaispalveluiden henkilöstö

Vammaispalveluiden yleinen sähköpostiosoite on vammaispalvelut(a)lohja.fi

Palvelusihteeri Tanja Lehtomäki, p. 044 375 0086, sähköposti: tanja.lehtomaki(a)lohja.fi
Toimistosihteeri Sari Kuusela, p. 044 369 1136, sähköposti: sari.kuusela(a)lohja.fi

– vammaispalveluiden asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta
– opastaminen henkilökohtaisen avun työnantajuuteen liittyvissä asioissa
– kuljetuspalvelut (neuvonta ja käytännön asiat, esim. taksikorttien aktivointi)
– tukihenkilöpalkkioiden, lyhytaikaisten perhehoitajien palkkioiden ja työosuusrahojen maksatus
– asiakaslaskutus

Johtava sosiaalityöntekijä Elina Lindström
p. 044 369 3640
sähköposti: elina.lindstrom(a)lohja.fi

Asiakkaat sukunimen mukaan A-L
Sosiaalityöntekijä Eva Östling
p. 044 369 3643
sähköposti: eva.ostling(a)lohja.fi

Asiakkaat sukunimen mukaan M-Ö
Sosiaalityöntekijä Tuula Määttä
p. 044 369 1296
sähköposti: tuula.maatta(a)lohja.fi

Sosiaaliohjaaja Kaisa Vasama
p. 044 374 3344
sähköposti: kaisa.vasama@lohja.fi
– omaishoidon tuki
– palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) käyttäjätuki

Sosiaaliohjaaja Laura Kullberg
p. 044 369 3641
– kuljetuspalvelut

Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo
p. 050 362 6663
sähköposti: anne.saaristo(a)lohja.fi
– alle 16-vuotiaiden palveluohjaus
– tukihenkilötoiminta
– lyhytaikainen perhehoito

Projektityöntekijä/fysioterapeutti Tomas Öhman
p. 050 462 1656
sähköposti: tomas.ohman(a)lohja.fi
– asumisen arviointi
– koematkat

Sosiaaliohjaaja Jukka Karén
p. 044 369 3642
sähköposti: jukka.karen(a)lohja.fi
– ammatillinen tukihenkilö
– avotyöohjaus