Perheneuvola

Perheneuvolan osoite: Perhekeskus Purje, Mäntynummenkuja 7 A, 08500 LOHJA Nuorisoperheneuvolan osoite: Nuorisokeskus (Harjula), Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA

Perheneuvola palvelee lohjalaisia perheitä, joissa on 0 – 17 -vuotiaita lapsia tai nuoria sekä perheitä, joissa odotetaan lasta.

Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään yhdessä perheen kanssa keskustellen ja perheelle sopivia ratkaisuja etsien. Työn painopiste on koko perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen tukemisessa.

Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Perheneuvolaan voi hakeutua esimerkiksi silloin, kun:

  • pienellä lapsella on haastava uhmaikä, univaikeuksia tai pulmia syömisessä
  • lapsi tai nuori on alavireinen tai lievästi masentunut
  • lapsi tai nuori jännittää tai hänellä on erilaisia pelkoja
  • lapsi tai nuori on uhmakas tai hänellä on vaikeuksia noudattaa rajoja
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa
  • vauvan odotus/syntymä herättää vanhemmissa kysymyksiä
  • perheenjäsenten välillä on jatkuvia ristiriitoja
  • vanhemmilla on parisuhteessaan ongelmia
  • vanhemmat harkitsevat eroa tai perhe tarvitsee keskusteluapua eron jälkeen
  • perhettä on kohdannut traumaattinen tapahtuma, esimerkiksi onnettomuus tai läheisen kuolema

Perheneuvolapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Perheneuvolapalvelu on samalla ennaltaehkäisevää ja perustason mielenterveyspalvelua lapsille ja nuorille. Tarvittaessa lapsen ja nuoren tilannetta voidaan arvioida perheneuvolan konsultoivan lastenpsykiatrin kanssa. Perheneuvolan työote painottuu lyhyisiin hoidollisiin käyntijaksoihin. Vakavammin oireilevien ja pidempää hoitokontaktia tarvitsevien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaa erikoissairaanhoito.

Perheneuvolassa työskentelee perheneuvojia, perheterapeutteja, psykologeja, konsultoiva lastenpsykiatri ja toimistosihteeri. Perheneuvola tekee tarvittaessa perheen luvalla yhteistyötä perheen verkostojen kanssa. Yhteistyötahot voivat myös konsultoida työntekijöitä.

Perheneuvolapalvelu on osa Lohjan kaupungin perhekeskustoimintaa. Perheelle tarjottavia palveluita voidaan suunnitella yhdessä perhekeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskuksessa palvelua tarjoavat perheneuvolan lisäksi

 

PERHENEUVOLAN NEUVONTAPUHELIN (0-12 v. lasten asioissa): ti, to klo 10 – 11, p. 044 369 1288

Neuvontapuhelimen kautta voit ilmoittautua perheneuvolaan tai saada ohjausta tai neuvontaa. Lähetä neuvontapuhelimeen tekstiviesti, josta ilmenee nimesi ja puhelinnumero josta sinut tavoittaa. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan muutaman päivän kuluessa. Neuvontapuhelin palvelee myös yhteistyötahoja.

 

NUORISOPERHENEUVOLAN NEUVONTAPUHELIN (13-17 v. nuorten asioissa): ma, ke klo 12 – 13, p. 044 369 1299

Neuvontapuhelimen kautta voit ilmoittautua perheneuvolaan tai saada ohjausta tai neuvontaa. Lähetä neuvontapuhelimeen tekstiviesti, josta ilmenee nimesi ja puhelinnumero josta sinut tavoittaa. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan muutaman päivän kuluessa. Neuvontapuhelin palvelee myös yhteistyötahoja.

 

Asiakkaaksi ilmoittautumiset neuvontapuhelimitse. Sen sijaan käyntiaikojen peruutukset voi ilmoittaa suoraan omalla työntekijälle tai perheneuvolan toimistoon.

 

PERHENEUVOLA

Perhekeskus Purje, Mäntynummenkuja 7 A, 08500 LOHJA

TIEDUSTELUT JA YHTEYDENOTTOPYYNNÖT
Erika Streng, toimistosihteeri, p. 044 369 1277 (ei ajanvarauksia)

HALLINNOLLISET TIEDUSTELUT
Eija Tommila, perhekeskusten päällikkö, p. 044 374 0006

0-6 -VUOTIAAT LAPSET PERHEINEEN
Katja Laine, psykologi, p. 044 369 1281
Laura Cantell, vs. johtava perheneuvoja, p. 044 369 1280

7-12 -VUOTIAAT LAPSET PERHEINEEN
Maarit Virkkunen, psykologi, p. 044 369 1107
Stela Salminen, psykologi, p. 044 369 1282
Kristiina Janhunen, perheneuvoja, p. 044 369 1276
Ira Nikkanen, perheneuvoja, p. 044 369 1291

 

NUORISOPERHENEUVOLA

Nuorisokeskus (Harjula), Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA

13-17 -VUOTIAAT NUORET PERHEINEEN
Outi Johansson, psykologi, p. 044 369 1287
Maijastiina Munne, perheneuvoja, p. 044 369 1293