Perheneuvola

Perheneuvolan osoite: Perhekeskus Purje, Mäntynummenkuja 7 A, 08500 LOHJA Nuorisoperheneuvolan osoite: Nuorisokeskus (Harjula), Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA

Perheneuvola palvelee lohjalaisia perheitä, joissa on 0 – 17 -vuotiaita lapsia tai nuoria sekä perheitä, joissa odotetaan lasta.

Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään yhdessä perheen kanssa keskustellen ja perheelle sopivia ratkaisuja etsien. Työn painopiste on koko perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen tukemisessa.

Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Perheneuvolaan voi hakeutua esimerkiksi silloin, kun:

  • pienellä lapsella on haastava uhmaikä, univaikeuksia tai pulmia syömisessä
  • lapsi tai nuori on alavireinen tai lievästi masentunut
  • lapsi tai nuori jännittää tai hänellä on erilaisia pelkoja
  • lapsi tai nuori on uhmakas tai hänellä on vaikeuksia noudattaa rajoja
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa
  • vauvan odotus/syntymä herättää vanhemmissa kysymyksiä
  • perheenjäsenten välillä on jatkuvia ristiriitoja
  • vanhemmilla on parisuhteessaan ongelmia
  • vanhemmat harkitsevat eroa tai perhe tarvitsee keskusteluapua eron jälkeen
  • perhettä on kohdannut traumaattinen tapahtuma, esimerkiksi onnettomuus tai läheisen kuolema

Perheneuvolapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Perheneuvolapalvelu on samalla ennaltaehkäisevää ja perustason mielenterveyspalvelua lapsille ja nuorille. Tarvittaessa lapsen ja nuoren tilannetta voidaan arvioida perheneuvolan konsultoivan lastenpsykiatrin kanssa. Perheneuvolan työote painottuu lyhyisiin hoidollisiin käyntijaksoihin. Vakavammin oireilevien ja pidempää hoitokontaktia tarvitsevien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaa erikoissairaanhoito.

Perheneuvolassa työskentelee perheneuvojia, perheterapeutteja, psykologeja, konsultoiva lastenpsykiatri ja toimistosihteeri. Perheneuvola tekee tarvittaessa perheen luvalla yhteistyötä perheen verkostojen kanssa. Yhteistyötahot voivat myös konsultoida työntekijöitä.

Perheneuvolapalvelu on osa Lohjan kaupungin perhekeskustoimintaa. Perheelle tarjottavia palveluita voidaan suunnitella yhdessä perhekeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskuksessa palvelua tarjoavat perheneuvolan lisäksi

Palveluneuvonnan kautta vanhempi voi saada neuvontaa ja ohjausta sekä ilmoittautua perheneuvolaan. Palveluneuvonta palvelee myös yhteistyötahoja.

Muina aikoina tai puhelimen ollessa varattuna samaan numeroon voi lähettää tekstiviestillä yhteydenottopyynnön, josta ilmenee nimi ja numero, josta tavoittaa. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan muutaman päivän kuluessa.

Jo asiakkaana olevat voivat tehdä aikojen peruutukset ja soittopyynnöt suoraan omalle työntekijälle tai perheneuvolan toimistoon.


NEUVONTA, OHJAUS JA ILMOITTAUTUMINEN

0-12 v. lasten asioissa: ma, ti, to klo 10 – 11, p. 044 369 1288
13-17 v. nuorten asioissa: ma, ke klo 12 – 13, p. 044 369 1299

PERHENEUVOLA

Perhekeskus Purje, Mäntynummenkuja 7 A, 08500 LOHJA

TIEDUSTELUT JA YHTEYDENOTTOPYYNNÖT
Erika Streng, toimistosihteeri, p. 044 369 1277

HALLINNOLLISET TIEDUSTELUT
Eija Tommila, perhekeskusten päällikkö, p. 044 374 0006

0-6 -VUOTIAAT LAPSET PERHEINEEN
Katja Laine, psykologi, p. 044 369 1281
Tellervo Niskanen, perheneuvoja, p. 044 369 1279
Kristiina Janhunen, perheneuvoja, p. 044 369 1276 (lisäksi kouluikäiset)

7-12 -VUOTIAAT LAPSET PERHEINEEN
Maarit Virkkunen, psykologi, p. 044 369 1107
Karoliina Råman, psykologi, p. 044 369 1284
Siiri Helenius, psykologi, p. 044 369 1282
Risto Kääriäinen, perheneuvoja, p. 044 369 1289
Laura Cantell, perheneuvoja, p. 044 369 1280
Ira Nikkanen, perheneuvoja, p. 044 369 1291 (lisäksi nuorisoikäiset)

NUORISOPERHENEUVOLA

Nuorisokeskus (Harjula), Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA

13-17 -VUOTIAAT NUORET PERHEINEEN
Heidi Tuurinkoski-Ekman, psykologi, p. 044 369 1287
Marja-Leena Ruotsalainen, perheneuvoja, p. 044 369 1106

Perheneuvola

Lähetettä ei tarvita. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Palvelupaikat:

Palvelun vastuutaho:

Lohjan kaupunki

Tuottaja:

Lohjan kaupunki

Nuorisoperheneuvola

Lähetettä ei tarvita. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Palvelupaikat:

Palvelun vastuutaho:

Lohjan kaupunki

Tuottaja:

Lohjan kaupunki