Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Veteraanipalvelut

Palvelujen saamisen edellytyksenä on, että veteraanille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus tai hän on kuntoutuksesta annetun lain (1039/97) tarkoittama henkilö, joka on palvellut eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.

KUNTOUTUS
Kuntoutusta järjestetään laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai fysioterapiajaksona kotona tai kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutuksena voi saada myös hierontaa. Veteraanin aviopuolisolla, jolla ei ole rintamapalvelutunnusta, on mahdollisuus yhteiseen laitoskuntoutusjaksoon puolisonsa kanssa.

Veteraanikuntoutukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakijan tulee varata aika lääkärille terveysasemalta lääkärinlausunnon saamiseksi. Kuntoutukseen liittyvä lääkärintodistus on veteraanille/puolisolle maksuton.
Lausunto toimitetaan osoitteella: Lohjan terveyskeskus / veteraaniasiat, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja.

Veteraanikuntoutuksen päätökset tekee keskitetysti veteraaniasioista vastaava lääkäri
Karoliina Sundberg, Lohjan terveyskeskus, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja, puh. 044 369 2312.
Lisätietoja puh. 044 369 2312, arkisin klo 8-11.

JALKAHOITO
Veteraanilla on mahdollisuus saada 3 jalkahoitoa vuodessa.
Maksusitoumuksen saamiseksi yhteys puh. 044 369 2312.

LIIKUNTAPALVELUT
Veteraaneilla on mahdollisuus uida ja saunoa sekä käydä kuntosalilla maksutta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n Neidonkeitaassa / Tennarissa ja Kylpylähotelli Päiväkummussa. Lohjan vanhusten palvelukeskuksen ja Niilonpirtin kuntosalit ovat myös käytettävissä.
Oikeus veteraanipalvelujen käyttöön tulee todentaa Kela-kortin tms. avulla.
Lisätietoja liikuntapalveluista antavat:
Neidonkeidas / Tennari: Taina Pennanen, puh. 050 331 5621
Kylpylähotelli Päiväkumpu / Lohjan vanhusten palvelukeskus/
Niilonpirtti: puh. 044 369 2312

HAMMASHOITO
Lohjan kaupungin suun terveydenhuollon ammattilaisten antama hoito on maksutonta. Proteettisista hoidoista, laboratoriokustannuksista sekä yksityishammaslääkärien hoidosta korvataan (kelakorvauksen jälkeen) korkeintaan yhteensä 250 €/kalenterivuosi.

Ajanvaraus hammashoitoloihin puh. 019 369 2211 klo 8.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Korvausta voi hakea toimittamalla maksetun laskun tai käteiskuitin osoitteella:
Keskusaukion hammashoitola
Tuula Salo
Laurinkatu 57 B 2. krs
08100 Lohja
Laskuun on liitettävä korvausta hakevan tiliyhteystiedot.

SILMÄLASIT
Silmälaseista korvataan veteraanille korkeintaan 170 €/vuosi.
Maksusitoumuksen saamiseksi otettava yhteys ennen silmälasien hankintaa puh. 044 369 2312.

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
Lohjan kaupungin kotihoidon palvelut ovat maksuttomat veteraanille toistaiseksi. Veteraanipalveluista vastaava lääkäri myöntää maksusitoumuksen tarvittaviin yksityisten ja järjestöjen tuottamiin palveluihin.
Maksusitoumuksen saamiseksi yhteys puh. 044 369 2312.

KULJETUSPALVELUT
Kotona asuvalla veteraanilla on mahdollisuus saada 500 euron taksikortti/vuosi asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kortti on henkilökohtainen.
Maksusitoumuksen saamiseksi yhteys puh. 044 369 2312.

TURVAPUHELIN
Veteraanilla on tarvittaessa mahdollisuus saada turvapuhelin ja muut turvapuhelimeen liitettävät kodin turvallisuutta parantavat lisälaitteet esim. palovaroitin.
Maksusitoumuksen saamiseksi yhteys puh. 044 369 2312.

SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT
Siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja korvataan veteraaniperhettä kohden 2 tuntia kuukaudessa ja lisäksi 4 tuntia ikkunanpesua vuodessa enintään 30 € + alv/tunti.
Maksusitoumus siivous- ja kiinteistönhoitopalveluihin pyydetään puh. 044 369 2312.
Maksusitoumuksen liitteeksi toimitetaan veteraanille luettelo siivouspalvelujen tuottajista.

PYSÄKÖINTILUPA
Pysäköintilupa myönnetään veteraanille kaupungin pysäköinninvalvojalle tehtävän hakemuksen perusteella. Lupa oikeuttaa pysäköimään maksutta Lohjan kaupungin hallitsemilla yleisillä maksullisilla ja aikarajoitetuilla pysäköintialueilla. Veteraanin pysäköintilupa korvaa pysäköintimaksun ja pysäköintikiekon kaupungin yleisillä pysäköintialueilla.
Maksuton pysäköinti toteutetaan siten, että veteraanille myönnetään ja laaditaan kaupungin toimesta erillinen veteraaneille tarkoitettu pysäköintilupa, joka tulee asettaa näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle.
Pysäköintilupa on tarkoitettu veteraanin henkilökohtaiseen käyttöön ja väärinkäytöstä seuraa pysäköintioikeudenmenettäminen.

Lupaa haetaan henkilökohtaisesti ja tällöin tulee ottaa mukaan seuraavat asiakirjat:
– Voimassa oleva ajokortti (lupa on voimassa ajokortin voimassaoloajan ja lupaan merkitään ajokorttitunnus)
– Auton rekisteriote (lupa on henkilökohtainen ja lupaan merkitään ajoneuvon rekisterinumero)
– Todiste, että hakijalla on veteraanitunnus

Lupa haetaan Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta,
os: Karstuntie 4, 08100 Lohja
Lisätietoja: Lohjan kaupungin pysäköinninvalvonta, puh. 019 369 4312

TERVEYSKESKUSKÄYNTIMAKSU JA POLIKLINIKKAMAKSU
Terveyskeskuksen käyntimaksu ja päivystyskäyntimaksu sekä HUS-sairaaloiden poliklinikkamaksut ovat veteraaneille maksuttomia

VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
Veteraanijärjestöjen ja Lohjan kaupungin yhteistyöelimenä toimii veteraaniasiain neuvottelukunta. Veteraanijärjestöt ja Lohjan kaupunki valitsevat yhteistoimintaelimeen edustajansa.

Yhteyshenkilöt veteraanipalveluasioissa
Terveyskeskusavustaja Satu Syrjänen
Lohjan terveyskeskus / Keskustan terveysasema
Ojamonkatu 36
08100 LOHJA
puh. 044 369 2312
satu.syrjanen(a)lohja.fi

Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva
Ikääntyneiden palvelut
puh. 044 374 0009
pirjo.dufva(a)lohja.fi

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI
puh. 0295 50 200
www.valtiokonttori.fi 

APTEEKIT antavat veteraaneille 10% alennuksen kaikista lääkkeistä. Ei koske erityiskorvattavia reseptilääkkeitä. Alennuksen saamiseksi esitettävä kuvallinen kelakortti tai r-kortti.

VETERAANIJÄRJESTÖT:
Sotainvalidien Veljesliitto Lohjan osasto:
puheenjohtaja Olavi Leikola Rauhaniemi 17 09430 SAUKKOLA, puh 044 5946810
sihteeri Harry Myllymäki, puh 040 8338448

Lohjan Seudun Sotaveteraanit:
puheenjohtaja Arto Heikkilä Korpikatu 6 08150 LOHJA, puh 0500 470416
sihteeri Lauri Leskinen, puh 0500 477350

Lohjan Rintamaveteraanit:
Puheenjohtaja Reijo Siltasaari, Karstuntie 304 08350 LOHJA, puh 050 593 0744
taloudenhoitaja Jorma Johansson, puh 0400 388654