Asumisen palvelut

Lohjan kaupungin asumisen palveluja ovat kodinmuutostyöt, ikääntyneiden vuokra-asuminen, perhehoito, hoiva-asuminen (asumisyksiköt) ja vanhainkoti.

Lisätietoa:
Ikähelppi, p. 044 369 2444