Maria Turtschaninoffs verk Arvejord får Eeva Joenpelto-priset 2024

Mottagaren av det förnyade Eeva Joenpelto-priset publicerades i Lojos litteraturseminarium lördagen 8.6.2024. Evenemanget kan ses på Lojo stadsbiblioteks YouTube-kanal.

Eeva Joenpelto-litteraturpriset har kommit tillbaka efter 20 år. Det förnyade priset beviljas sedan 2024 varje annat år till ett verk skrivet på ett inhemskt språk. Prismottagaren väljs av en urvalskommitté som består av fem personer, utses av Lojo stads kultur- och fritidsnämnd och väljs för en verksamhetsperiod åt gången. Medlemmarna i kommittén 2024 var Kai Häggman, Tiina Mahlamäki, Hanna Meretoja, Tuulia Takalo-Eskola och Maritta Turunen.

I kriterierna för priset betonas psykologisk skarpsynthet samt levande och djupgående karaktärsbeskrivningar. De nominerade verken skildrade samtliga identitet, rötter och lokalitet på ett berömvärt och språkligt imponerande sätt. De sju kandidatverken 2024 var Amerikka av Juhani Brander (WSOY), Toiviokoski av Mooses Mentula (WSOY), Muamo av Karoliina Niskanen (Bazar), Kristuksen toinen tuleminen av Aki Ollikainen (Siltala), Varjele varjoani av Anna Soudakova (Atena), Arvejord av Maria Turstchaninoff (Tammi, Förlaget) och Maahan viilletty raja av Anne Vuori-Kemilä (Karisto). Eeva Joenpelto-prisets vinnare tilldelas 10 000 euro.

Maria Turtschaninoffs verk Arvejord får Eeva Joenpelto-priset 2024

Maria Turtschaninoff uppträdde på Lojos litteraturseminarium 8.6.2024.

Enligt urvalskommittén är Turtschaninoffs Arvejord (den finska översättningen av Sirkka-Liisa Sjöblom heter Suomaa) är ett berörande, språkligt mångsidigt och originellt verk som förtrollar och sätter spår hos läsaren. Det väcker myter till liv och återger historien genom förhållandet till naturen. Huvudpersonen är en plats, vars invånare betraktas under flera århundraden.

Naturen, dess föränderlighet och beständighet, är starkt närvarande i texten. Också naturens mystik, andar och naturväsen finns tillstädes speciellt i beskrivningarna av det förflutna. Det är ju trots allt deras arvejord och den är deras att ta hand om. Mossen binder samman generationerna och bygger lager på lager i människorna som bor vid den. De olika stilgreppen i berättelserna vävs samman liksom karaktärerna är förbundna med samma jordmån. Som det sägs i början av boken: ”Det är något i jorden här som känner dig och nu bekantar sig med mig”.

Mer information om Eeva Joenpelto-priset.

Relaterade nyheter:

Share This