Informationsmöte om utkastet till byggnadsordningen i stadshuset 18.6

Lojo stad har beslutat att inleda förnyelsen av byggnadsordningen. Den nya bygglagen som styr byggandet träder i kraft 1.1.2025. Vad gäller verkställandet av lagen ska kommunerna förnya sin byggnadsordning för att motsvara den nya lagen.

Ett informationsmöte som gäller utkastet till byggnadsordningen hålls i fullmäktigesalen i Lojo stadshus Monkola (Karstuvägen 4) tisdagen 18.6 kl. 16–18. Mötet är öppet för alla som är intresserade av den kommande byggnadsordningen. Välkommen!

Ta del av utkastet till byggnadsordningen.

Relaterade nyheter:

Share This