Liessaaribryggan ersätter Liessaaribron som tillfällig lösning

nyheten uppdaterats 24.6 kl. 9.52

Tekniska nämnden beslutade i sitt sammanträde 18.6.2024 utifrån en konditionsundersökningsrapport att användningen av fackverksbron i Liessaari förbjuds omedelbart och att passagen till bron hindras. Således är bron stängd och ur bruk från och med 19.6.2024. Förbudet gäller även all trafik nedanför bron.

Som tillfällig lösning placeras Liessaaribryggan i stället för fackverksbron. Flyttningen av bryggan och byggandet av trappor och räcken inleds torsdagen 29.6. Bygget färdigställs senast på förmiddagen fredagen 21.6. Bryggan kan användas först då den är fullständigt färdig. Vänligen observera att högst 10 personer åt gången får gå på bryggan.

En liten badbrygga blir kvar på Liessaari badstrand. I ändan av bryggan är vattendjupet ungefär en meter. På grund av detta är det förbudet att dyka från bryggan. 

Tyvärr är passagen via bryggan till ön icke-tillgänglig. Staden strävar efter att så fort som möjligt också hitta en tillgänglig lösning bland annat för funktionsnedsatta personer och för dem som rör sig med barnvagn.

Här kan du läsa en sammanfattning av konditionsundersökningsrapporten om Liessaaribron. (bara på finska)

Den egentliga rapporten publiceras 26.6, då protokollet vid tekniska nämndens sammanträde har granskats.

Tyvärr är det med båten heller inte möjligt att transportera all större utrustning som fyrhjulingar. Staden strävar efter att hitta en lösning även för detta.

Vi meddelar om ärendet på Lojo stads webbplats och i Facebook och Instagram.

Relaterade nyheter:

Share This