Staden och invånarna tillsammans mot skadliga invasiva främmande arter

Bli av med oinbjudna gäster – Vår och försommar är den bästa tiden för att bekämpa invasiva främmande arter när arterna ännu inte har kunnat öka sig.

Till stöd för bekämpningen av invasiva främmande arter har alla medborgare tillgång till ett omfattande informationspaket om identifiering och bekämpning av invasiva främmande arter. I den nationella portalen för invasiva främmande arter finns artspecifika identifierings- och bekämpningsanvisningar samt mycket annan information om invasiva främmande arter. Observationer av invasiva främmande arter rapporteras också till tjänsten. Tjänsten finns på www.vieraslajit.fi.

Lojo stad har en ny linje för främmande arter för 2024–2028. Syftet med linjen är att kartlägga läget med främmande arter i Lojo, hindra spridningen av invasiva främmande arter och utveckla strategierna. Läs mer om linjen under Främmande arter på Lojo stads webbplats.

I bekämpningen av främmande arter är det viktigt att komma ihåg tre följande ärenden som kan kontrolleras för varje art i portalen för främmande arter:

1. Identifiera den art som ska bekämpas på ett tillförlitligt sätt.
2. Använd en bekämpningsmetod som är lämplig för arten.
3. Förstör avfall med främmande arter på rätt sätt.

Läs mer om Lojo stads uppdaterade information av främmande arter.

Relaterade nyheter:

Share This