Lojo stad på vänortsbesök i Växjö i Sverige

Under besöket har Lojo och Växjö undertecknat ett vänortsavtal med ukrainska staden Kalusj.

Lojo stads delegation deltar för tillfället i ett vänortsbesök i Växjö i Sverige. Lojo och Växjö har redan länge varit vänorter, och nyligen var Lojo stad värd för ett vänortsbesök för representanterna i Växjö, Åbenrå (Danmark) och Ringerike (Norge).

På det pågående besöket har både Lojo och Växjö undertecknat ett vänortsavtal med ukrainska staden Kalusj. Undertecknandet ägde rum tisdagen 11.6. På plats var utöver kommunrepresentanterna även företrädarna för Sveriges ambassad i Finland och i Ukraina.

Avtalet undertecknades i Växjö i Sverige 11.6.

Mer information om Lojo stads vänorter (på finska).

Relaterade nyheter:

Share This