Lojo stads årskungörelse 1.8 – 31.12.2024

Sammanträdestiderna för Lojo stads organ 2024 och de beslut organen har fattat är i sin helhet framlagda på stadens allmänna webbplats https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/administration/beslutsfattande och på kundtjänsten i stadshuset Monkola.

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagar 14.8., 11.9., 9.10., 13.11. och 11.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på måndagen veckan efter sammanträdet.

Stadsstyrelsen sammanträder måndagar 5.8., 12.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 7.10., 21.10., 28.10., 4.11., 18.11., 2.12. och 16.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på måndagen veckan efter sammanträdet.

Stadsstyrelsens koncern- och egendomssektion sammanträder i regel tisdagar 3.9., 8.10., 12.11. och 10.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Stadsstyrelsens personalsektion sammanträder tisdagar 27.8., 24.9., 29.10. och 26.11.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Stadsstyrelsens sektion för främjande av välbefinnande och hälsa sammanträder tisdagar 20.8., 17.9., 8.10., 5.11. och 3.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Organen inom sektorn Bildning

Bildningsnämnden sammanträder i regel torsdagar 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. och 10.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Den finska sektionen vid bildningsnämnden sammanträder vid behov. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Den svenska sektionen vid bildningsnämnden sammanträder vid behov. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Organen inom sektorn Stadsstruktur

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel onsdagar 21.8., 18.9., 23.10., 7.11., 20.11. och 18.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Stadsutvecklingsnämndens tillståndssektion sammanträder i regel torsdagar 15.8., 12.9., 24.10., 14.11. och 12.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel torsdagar 29.8., 26.9., 31.10., 21.11. och 12.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats och på anslagstavlan för offentliga kungörelser i avtalskommunerna (Högfors, Sjundeå och Vichtis) på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Tekniska nämnden sammanträder i regel onsdagar 7.8., 4.9., 10.10., 6.11. och 4.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Sysselsättnings- och näringslivsnämden sammanträder i regel tisdagar 13.8., 10.9., 8.10., 5.11. och 3.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats och på anslagstavlan för offentliga kungörelser i avtalskommunen Högfors på onsdagen veckan efter sammanträdet.

Miljöhälsonämnden sammanträder i regel tisdagar 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. och 17.12.2024. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats och på anslagstavlan för offentliga kungörelser i avtalskommunerna (Högfors, Sjundeå och Vichtis) på onsdagen veckan efter sammanträdet.

– Lojo stadsstyrelse –

Relaterade nyheter:

Share This