Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) ändras den 1 mars 2023 så att klientavgifterna sänks genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 33 procent. Denna höjning av inkomstgränserna påverkar storleken på klientavgiften inom småbarnspedagogiken för vissa familjer.

Om du vill att storleken på klientavgiften för ditt barn justeras den 1 mars 2023, ska du begära justering av klientavgiften. Begäran om justering och eventuella nya inkomstuppgifter ska lämnas in senast den 3 februari 2023.

Justering begärs hos byråsekreteraren inom småbarnspedagogiken, som har hand om klientavgiften för ditt barn: https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/smabarnspedagogik-och-forskoleundervisning/forskoleundervisning/klientavgifter-inom-smabarnspedagogiken/fakturering-omradesvis-inom-smabarnspedagogiken/

Justeringen kan utföras

  1. utifrån befintliga inkomstuppgifter
  2. genom att lämna in nya inkomstuppgifter till småbarnspedagogiken (inkomstutredning med bilagor) https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/smabarnspedagogik-och-forskoleundervisning/forskoleundervisning/klientavgifter-inom-smabarnspedagogiken/inkomster-och-inskomstutredning/
  3. genom att tillåta kontroll av inkomster från inkomstregistret (löntagare).

I april 2023 kommer vi att begära inkomstutredning av alla familjer för den period som inleds den 1 augusti 2023. Justering av klientavgifter och/eller inlämning av inkomstuppgifter den 3 februari utesluter inte inkomstutredningen som utförs i april–maj.

Klientavgifter

Den högsta avgiften som tas ut inom småbarnspedagogiken för det första barnet blir liksom tidigare 295 euro per månad och den lägsta avgiften är 28 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

storlek, personer Inkomstgräns euro/mån Avgift från euro, inkomster minst Avgift euro om inkomster högre än
27 € 28 € 28 € 288 € 295 € 295 €
0 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023
2 2798 2913 3874 3050 3175 4136 5485 5665 6626
3 3610 3758 4998 3862 4020 5260 6297 6510 7750
4 4099 4267 5675 4351 4529 5937 6786 7019 8427
5 4588 4777 6353 4840 5039 6615 7275 7529 9105
6 5075 5284 7028 5327 5546 7290 7762 8036 9780

 

Viktig om klientavgifter

En familj ska ALLTID anmäla förändringar i inkomsterna och familjestorleken till småbarnspedagogikens fakturering. Anmälan ska göras även om man gett tillstånd att kontrollera inkomsterna från inkomstregistret. Inkomstregistret informerar inte om förändrade situationer.

Inkomstutredningen ska lämnas in i slutet av våren 2023. Om en inkomstutredning inte lämnas in, bestäms klientavgiften enligt den högsta avgiften.

 

Mer information:

varhaiskasvatus@lohja.fi

Mer information om småbarnspedagogik:

Småbarnspedagogik

Share This