Småbarnspedagogik - Lohja

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård. Målet med småbarnspedagogiken är att … Fortsätt läsa Småbarnspedagogik