Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Perheen on ilmoitettava aina muuttuneet tulot ja perhekoon muutos varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus on tehtävä, vaikka olisi antanut luvan katsoa tuloja tulorekisteristä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Tämä tulorajojen korotus vaikuttaa joidenkin perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen.

Jos haluatte, että lapsenne asiakasmaksun suuruus tarkistetaan 1.3.2022 alkaen, teidän tulee pyytää asiakasmaksun tarkistusta. Tarkistuspyyntö ja mahdolliset uudet tulotiedot tulee toimittaa viimeistään 3.2.2023.

Tarkistus pyydetään varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, joka hoitaa lapsenne asiakasmaksua: https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/paivahoidon-laskutus-alueittain/

Tarkistus voidaan tehdä

  1. olemassa olevien tulotietojen mukaan tai
  2. toimittamalla uudet tulotiedot varhaiskasvatukseen (tulotietolomake liitteineen) https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/tulot/
  3. antamalla luvan tulojen tarkistamiseen tulorekisteristä (palkansaajat)

Huhtikuussa 2023 tullaan pyytämään tuloselvitys kaikilta perheiltä 1.8.23 alkavaa toimikautta varten. Asiakasmaksun tarkistus ja/tai tulotietojen toimittaminen 3.2. mennessä, ei poista keväällä huhti-toukokuussa tehtävää tuloselvitystä.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

koko, henkilöäTuloraja €/kkMaksu alkaen €, tulot vähintäänMaksu €, jos tulot enemmän kuin
27 €28 €28 €288 €295 €295 €
01.8.20211.8.20221.3.20231.8.20211.8.20221.3.20231.8.20211.8.20221.3.2023
2279829133874305031754136548556656626
3361037584998386240205260629765107750
4409942675675435145295937678670198427
5458847776353484050396615727575299105
6507552847028532755467290776280369780

Tärkeää asiakasmaksuista

Perheen on ilmoitettava AINA muuttuneet tulot ja perhekoon muutos varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus on tehtävä, vaikka olisi antanut luvan katsoa tuloja tulorekisteristä. Tulorekisteri ei ilmoita muuttuneista tilanteista.
Tuloselvitys on toimitettava loppukeväästä 2023. Jos tuloselvityksen jättää toimittamatta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

Lisätietoa:

varhaiskasvatus@lohja.fi

Lisää tietoa varhaiskasvatuksesta:

Varhaiskasvatus Lohjalla
Varhaiskasvatus Lohjalla
Varhaiskasvatus Lohjalla

Lisätietoa:
varhaiskasvatus@lohja.fi

Share This