Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Perheen on ilmoitettava aina muuttuneet tulot ja perhekoon muutos varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus on tehtävä, vaikka olisi antanut luvan katsoa tuloja tulorekisteristä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Tämä tulorajojen korotus vaikuttaa joidenkin perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen.

Jos haluatte, että lapsenne asiakasmaksun suuruus tarkistetaan 1.3.2022 alkaen, teidän tulee pyytää asiakasmaksun tarkistusta. Tarkistuspyyntö ja mahdolliset uudet tulotiedot tulee toimittaa viimeistään 3.2.2023.

Tarkistus pyydetään varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, joka hoitaa lapsenne asiakasmaksua: https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/paivahoidon-laskutus-alueittain/

Tarkistus voidaan tehdä

  1. olemassa olevien tulotietojen mukaan tai
  2. toimittamalla uudet tulotiedot varhaiskasvatukseen (tulotietolomake liitteineen) https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/tulot/
  3. antamalla luvan tulojen tarkistamiseen tulorekisteristä (palkansaajat)

Huhtikuussa 2023 tullaan pyytämään tuloselvitys kaikilta perheiltä 1.8.23 alkavaa toimikautta varten. Asiakasmaksun tarkistus ja/tai tulotietojen toimittaminen 3.2. mennessä, ei poista keväällä huhti-toukokuussa tehtävää tuloselvitystä.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

koko, henkilöä Tuloraja €/kk Maksu alkaen €, tulot vähintään Maksu €, jos tulot enemmän kuin
27 € 28 € 28 € 288 € 295 € 295 €
0 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023 1.8.2021 1.8.2022 1.3.2023
2 2798 2913 3874 3050 3175 4136 5485 5665 6626
3 3610 3758 4998 3862 4020 5260 6297 6510 7750
4 4099 4267 5675 4351 4529 5937 6786 7019 8427
5 4588 4777 6353 4840 5039 6615 7275 7529 9105
6 5075 5284 7028 5327 5546 7290 7762 8036 9780

Tärkeää asiakasmaksuista

Perheen on ilmoitettava AINA muuttuneet tulot ja perhekoon muutos varhaiskasvatuksen laskutukseen. Ilmoitus on tehtävä, vaikka olisi antanut luvan katsoa tuloja tulorekisteristä. Tulorekisteri ei ilmoita muuttuneista tilanteista.
Tuloselvitys on toimitettava loppukeväästä 2023. Jos tuloselvityksen jättää toimittamatta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

Lisätietoa:

varhaiskasvatus@lohja.fi

Lisää tietoa varhaiskasvatuksesta:

Varhaiskasvatus Lohjalla

Varhaiskasvatus Lohjalla

Varhaiskasvatus Lohjalla

Lisätietoa:
varhaiskasvatus@lohja.fi

Share This