Kommunalvalet 2021 – Satsning på coronasäkra röstningsarrangemang vid kommunalvalet.

Se här en lista över förhandsröstningsställen, röstningsställen enligt röstningsområden på valdagen 13.6.2021 och kandidatlistorna.

Kommunalvalets förhandsröstning börjar 26.5.2021. I valarrangemangen har man fäst särskild uppmärksamhet vid en coronasäker röstningssituation. På röstningsställena följs justitieministeriets och THL:s corona-anvisningar.

Kommunalvalets förhandsröstning förrättas i Finland 26.5–8.6.2021. Förhandsröstningsperioden är längre än vanligt för att undvika köbildning vid röstningsställena och för att alla som vill ska hinna förhandsrösta. I allmänhet har de livligaste förhandsröstningsdagarna varit den första och de två sista dagarna av förhandsröstningsperioden.

Under förhandsröstningen kan man rösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst. Se här en lista över förhandsröstningsställena i Lojo. https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/kommunalvalet-2021-i-lojo-stad/

På själva valdagen 13.6.2021 kan man endast rösta vid det egna röstningsområdets röstningsställe. De som är röstberättigade har fått brev hem om var de ska rösta.

Röstningsställena välkomnar friska personer som följer coronaanvisningarna
Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat corona-anvisningar för väljarna. Anvisningarna hittar du här. https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna

På röstningsstället är det viktigt att använda munskydd eller -visir och handsprit samt att hålla två meters säkerhetsavstånd till andra väljare och valförrättare.

Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och ger råd om hur man följer anvisningarna.

Särskild uppmärksamhet fästs vid rengöring av röstningslokalerna och exempelvis pennorna i valbåset. Du kan även använda egen penna vid röstningen. Väljarna måste legitimera sig vid röstningsstället. Valfunktionären kan be väljaren att ta bort munskyddet för en stund för att fastställa identiteten.

Hemmaröstning
Hemmaröstning är tillåten för personer, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller röstningsstället på valdagen. Anmälan till hemmaröstning ska ske senast 1.6 klockan 16 till centralvalnämnden i hemkommunen.
Kontaktuppgifter till Lojo stads centralvalnämnd hittar du här.  https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/

Insjuknande eller karantän under förhandsröstningsperioden 26.5–8.6.2021
Om du har symtom i luftvägarna, ta ett coronatest och vänta på ett negativt testresultat innan du förhandsröstar. Om du är i frivillig karantän, rösta utomhus eller vänta tills karantänen är slut innan du röstar.

Om du är i karantän eller isolering som ordinerats av en smittskyddsläkare, får du inte komma till förhandsröstningsstället. Du kan anmäla dig till hemmaröstning senast 1.6.2021 före kl. 16 om röstningen kan förrättas säkert t.ex. på gården i ditt hem eller vänta tills karantänen eller isoleringen är slut innan du röstar.

I karantän eller isolering på valdagen 13.6.2021
En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en smittskyddsläkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället utan tillstånd av en smittskyddsläkare. Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en smittskyddsläkare, kontakta centralvalnämndens personal i Lojo stad. https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/

Genom att rösta i kommunalvalet påverkar du stadens beslutsfattande
Vid kommunalvalet väljs 51 ledamöter och deras ersättare till Lojo stadsfullmäktige för fyra år. Stadsfullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska ärenden samt anordnandet av stadens förvaltning. Fullmäktige väljer ledamöter för stadens organ, såsom stadsstyrelsen och nämnderna.

Valresultatet fastställs och publiceras 16.6.2021. Mandatperioden för de nya fullmäktige börjar 1.8.2021 och slutar 31.5.2025. Kommunalval hålls vart fjärde år.

Förhandsröstningsställena och röstningstiderna i Lojo stad 26.5–8.6.2021 = https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/kommunalvalet-2021-i-lojo-stad/

Röstningsställena på valdagen 13.6.2021 enligt röstningsområden:
https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/kommunalvalet-2021-i-lojo-stad/

Kandidatnumren i kommunvalet i Lojo 2021 ; https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/arenden-och-paverkan/val-och-rostning/kanditatuppstallning-vid-kommunalvalet-i-lojo-stad/

Relaterade nyheter:

Share This