Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 1.2.2021

Det är viktigt att fästa uppmärksam vid coronasäkerheten på arbetsplatserna. Vi rekommenderar starkt att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete.

Under januari upptäcktes 38 nya fall av coronavirussmitta i Lojo. Totalt togs 3134 coronaprover i januari. Förra veckan konstaterades 13 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 54,3/100 000 invånare. Incidensen i hela landet är 86,7 och i Nyland 147. Utöver Nyland är även Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland fortfarande inne i en samhällsspridningsfas. Under veckoslutet övergick Jyväskylä också in i en samhällsspridningsfas. Under den senaste veckan har coronasituationen försämrats igen i hela landet. Detta innebär att de gällande restriktiva åtgärderna och rekommendationerna inte kan lindras i detta skede.

För att ytterligare lugna ner coronaläget förlängde regionförvaltningsverket sitt beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 10 personer till 28.2.2021. Också Lojo stads restriktioner och rekommendationer är under motsvarande tid i kraft till och med 28.2.2021. Behovet av restriktionerna och rekommendationerna utvärderas varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella coronasituationen. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Det är viktigt att fästa uppmärksam vid coronasäkerheten på arbetsplatserna

Ett flertal fall av coronasmitta härstammar från arbetsplatsen. Vi rekommenderar starkt att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt. Om distansarbete inte är möjligt rekommenderar vi att arbetsgivarna för att säkerställa arbetssäkerbeten förutsätter användning av munskydd i alla arbetslokaler (med undantag för det egna arbetsrummet där man arbetar ensam), även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter om det inte finns någon hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp så att ett litet antal anställda samtidigt vistas i pausrummen och att säkra avstånd kan hållas.


Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel

Man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Den här veckan ligger fokus på förstärkningsdoser

I början av året har man i Lojo vaccinerat personal som undersöker och vårdar coronapatienter samt personal som ger brådskande vård, de boende och personalen inom boendeservicen för seniorer. Vaccinationerna har inletts för de klienter inom hemvården för seniorer samt närståendevård som har fyllt 80 år samt närstående till dem som har fyllt 65 år och bor i samma hushåll. En del av personalen inom hemvården har också vaccinerats. Den här veckan ges i huvudsak bara förstärkningsdoser till dem som tidigare har vaccinerats mot corona.

Tillgången till vacciner följs upp kontinuerligt och vaccinationer av andra befolkningsgrupper planeras in. Vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en svår coronasjukdom kan enligt nuvarande uppskattningar börja i februari. När massvaccinationerna inleds är det möjligt att boka tid via den gemensamma tidsbokningstjänsten för coronavaccinationer i kommunerna i Nyland på adressen koronarokotusaika.fi eller genom att ringa till tidsbokningstelefonen. För Lojos del kan tider inte ännu bokas via det elektroniska systemet. Även telefonnummer till tidsbokningen för vaccination meddelas separat när tider kan bokas.

Lojo stad kontaktar per telefon de personer som i år fyller 85 eller är äldre. Avsikten är att per telefon kartlägga intresset för att ta coronavaccinet. När vi får vacciner kallar vi de äldre till vaccination.

Vaccinationsordningen, dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras, baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer. Det är inte möjligt att förbigå den officiella vaccinationsordningen.

Information om coronavaccinationerna i Lojo finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/ 

Video (en separat textfil på svenska för videon)

Relaterade nyheter:

Share This