Suositukset ja rajoitukset Lohjalla

Tältä sivulta löydät Lohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä linkit valtakunnallisiin suosituksiin. Uusimmat Lohjan kaupungin koronatiedotteet, joissa alla listatuista asioista on tiedotettu, löytyvät osoitteesta: https://www.lohja.fi/category/korona/

Kuukausittainen koronatilanne Lohjalla (Päivitetty 3.5.21):

 

Ajankohtaiset muutokset kaupungin omissa palveluissa

Lohjalla suositusten ja rajoitusten perustana toimivat sekä alueellinen että paikallinen koronaepidemian tilannekuva, kuin myös Etelä-Suomen Aluehallintoviraston määräykset.

(päivitetty 26.4.2021)

Yli 6 hengen yleisötilaisuuksia koskeva järjestämiskielto jatkuu 16.5.2021 asti. Aluehallintoviraston yli 6 hengen yleisötilaisuuksia koskeva järjestämiskielto jatkuu 16.5.2021 asti. Lisäksi Aluehallintovirasto on antanut määräyksensä 16.5.2021 saakka, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa toimijan tulee varmistaa, että henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana. Lohjan kaupunki lieventää asteittain koronaan liittyviä rajoituksia ja suosituksia koronatilanteen niin salliessa.


Lohjan kaupungin yläkoulut ja toisen asteen oppilaat etäopetuksessa
Lohjan kaupungin yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset kuten lukiot ovat lähiopetuksessa 12.4.2021 alkaen.

Hiiden Opisto jatkaa etäopetuksessa 30.4.2021 asti. Tämän jälkeen lähiopetusta toteutetaan kurssikohtaisen arvion mukaan. Hiiden Opisto tiedottaa näistä erikseen.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa Lohjalla kaikkien oppilaiden yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena. Osa ryhmäopetuksesta pidetään etäopetuksena. Opettajat tiedottavat oppilaita/huoltajia yksityiskohdista.

1. Lohjan kaupungin nuorisotilat
Lohja kaupungin nuorisotilat avautuvat 3.5.2021 alkaen. Alakoululaisten kerhotoiminnat jatkuvat terveysturvallisuus huomioiden.

2.Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat ovat suljettuna ennen vuotta 2008 syntyneiltä 3.5.2021 asti ja avautuvat sen jälkeen rajatusti ja hallitusti

Lohjan Liikuntakeskus Oy
:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit ovat suljettuina 3.5.2021 asti. Tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden lasten harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan. Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Lasten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimia sisäliikuntatiloja avataan hallitusti ja rajatusti 3.5.2021 alkaen noudattaen AVI:n terveysturvallisuus määräystä (Tartuntatautilaki 58d §).

Virkistysuimala Neidonkeidas sekä Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimat kuntosalit avataan 3.5.2021. Virkistysuimala Neidonkeidas sekä kuntosalit avataan tilakohtaisesti rajatuilla paikkamäärillä.

Liikuntasalit ja – hallit avautuvat 3.5.2021 alkaen vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminnalle. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä, harrastustoiminnassa tulee olla terveysturvallisuussuunnitelma.

Perheliikunnan vuorot ovat edelleen sallittuja, eli samassa taloudessa asuvat voivat varata yksittäisvuoroja sisäliikuntatiloista.

Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Ulkona tapahtuva harrastustoiminta voi jatkua normaalisti. Ulkona harrastustoiminnan ryhmäkoko saa olla enintään 50 henkilöä, turvavälit huomioiden.

Kaikissa kaupungin sisäliikuntatiloissa on edelleen käytettävä kasvomaskia. Lohjan kaupunki edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

3. Lohjan teatteri
Esitykset on peruttu kevätkaudelta. Uudet näytökset syyskaudella 2021.

4. Lohjan kaupunginorkesteri
Lohjan kaupunginorkesteri ei ota konsertteihin yleisöä välillä 23.11.20 –16.5.2021. 
Tälle ajalle suunnitellut konsertit taltioidaan ja näytetään Lohjan Kulttuuripolun Youtube-kanavalla osoitteessa
https://www.youtube.com/LohjanKulttuuripolku.

5. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto jatkaa aikuisten ryhmäopetusta etäopetuksena 26.4.2021 asti. Tämän jälkeen alle 20- vuotiaat palaavat lähiopetukseen. Musiikkiopisto tiedottaa näistä erikseen. Yleisötapahtumia ei järjestetä musiikkiopiston tiloissa.

6. Tytyri Elämyskaivos

Tytyri Elämyskaivoksen yleisökierrokset ja ryhmävaraukset on peruttu 16.5.2021 asti.

7. Lohjan kirjastot

Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteet palvelevat edelleen normaaliin tapaan mutta omatoimikirjastot ovat suljettuina 1.12.20-16.5.21, (Avin määräys /Tartuntatautilaki 58 d §) . On suositeltavaa välttää tarpeetonta oleskelua kirjastossa ja pitää käynti mahdollisimman pikaisena. Kirjaston tiloja ei vuokrata ulkopuolisille toimijoille 30.11.20-16.5.21 välisellä ajalla eikä kirjastoissa järjestetä yleisötilaisuuksia. Kirjastoauton iltapysäkeillä kirjastoautoon päästetään sisälle yksi asiakas kerrallaan.

Kirjastoissa vähennetään istumapaikkoja. Suosittelemme, että esimerkiksi lehtisalissa viivytään enintään noin 15 minuuttia. Kirjastoissa on joitakin asiakastietokoneita tarjolla välttämättömään asiointiin, mutta osa koneista on poistettu käytöstä.

8. Lohjan Museo
Lohjan museo on avoinna normaalisti mutta museossa ei järjestetä yleisötilaisuuksia 16.5.2021 asti.

Aluehallintoviraston päätökset


Yli 6 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kiellettyä

Uudenmaan alueen nykyiset kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Suomen AVIn määräyksellä 16.5.2021 asti. Enintään 6 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset.

Toimijoiden tiloissa tulee huomioida mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen
Aluehallintovirasto on antanut määräyksensä 16.5.2021 asti, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa toimijan tulee varmistaa, että henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Toimijoiden tulee tehdä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 15.4. – 28.4.2021 väliseksi ajaksi. Määräys ei jatku tämän jälkeen.

Tiloja määrätään suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella mukaan lukien Lohja. Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:
• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
• yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
• tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisiin terapiapalveluihin. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta. Aluehallintoviraston ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.


Lohjan kaupungin suositukset poikkeusoloissa


Yksityistilaisuudet

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Hautajaistilaisuuksien tai muistotilaisuuksien osallistuvien suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon, alle 6 henkilöä.

Kasvomaskit 

Lohjan kaupungin toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotiaille:

  • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
  • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
  • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
  • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
  • harrastustoiminnassa
  • työpaikoilla, kun turvavälejä (2 m), vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskia tai visiiriä.

Kasvomaskien jako Lohjalla

Kasvomaskeja jaetaan Lohjan pääkirjastolla päivittäin kirjaston aukioloaikoina. Kasvomaskeja jaetaan Karjalohjan, Sammatin, Pusulan, Virkkalan ja Saukkolan kirjastojen palveluaikoina, ja vain silloin kun henkilöstöä on paikalla. Karjalohjan kirjastossa ei ole jakelua torstaisin, eikä Pusulan kirjastossa keskiviikkoisin. Kirjastojen aukioloajat näet Finna-verkkokirjastomme etusivulta.

Lohjan kaupungin jakamat maskit on tarkoitettu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vain taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville lohjalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia niitä itse. Pääsääntöisesti lohjalaiset hankkivat maskinsa itse.


Vierailut palvelutaloissa

Ikääntyneiden palvelutaloihin vierailulle voi tulla vain täysin terveenä. Vierailut yksikköön tapahtuvat etukäteen sovitusti, pääosin vain yksi vieras kerrallaan/asiakas, kuitenkin maksimissaan kolme vierasta/yksikkö.

Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijoita suositellaan pitämään kahden metrin turvaväliä asiakkaaseen.

Aina kun mahdollista, vierailut toimintayksikköön toteutetaan erikseen vierailuun suunnitellussa infektioturvallisessa tilassa, jossa on esimerkiksi pisarasuoja (muovipleksi) asiakkaan ja vieraan välissä. Muutoin vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa, kuten ruokailu- tai oleskelutila. Vierailu voi kestää pääosin enintään 30min.

Yksikkö vastaa vierailujen turvallisesta järjestämisestä ja voi joutua epidemiatilanteessa tai tilanteessa, jossa epidemian uhka on suuri, arvioimaan vierailujen mahdollisuutta uudelleen. Aina vierailut eivät ole mahdollisia.

Toimintayksikön henkilökunta seuraa asiakasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi aina vierailla, kunhan noudatetaan sovittuja ohjeita (suojainten käyttö) ja vierailijalla ei ole infeltio-oireita (esim. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja/tai päänsärky) tai ripuli/vatsakivut ilman muuta syytä.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.

 

Etätyö

Lohjan kaupunki noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Lisäksi Lohjan kaupunki muistuttaa kaikkia pääkaupunkiseudulla asioivia ja työmatkaliikennöijiä huomioimaan erityisellä tarkkuudella hygieniaohjeiden toteutumisen.


Matkustusrajoitukset

Löydät uusimmat tiedot liittyen matkustamiseen ja siihen liittyviin suosituksiin osoitteesta https://www.raja.fi/koronainfo


Valtakunnalliset suositukset ja lähteet

Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja Terveysministeriö

Valtioneuvosto


Kaupungin julkaisemat koronatiedotteet (avautuu uuteen sivuun)

Jos et löydä sivuilta tarvitsemaasi tietoa liittyen rajoituksiin ja suosituksiin Lohjalla, voit ottaa yhteyttä koronaneuvonta@lohja.fi, pyrimme vastaamaan Sinulle mahdollisimman pian!