Suositukset ja rajoitukset Lohjalla

Tältä sivulta löydät Lohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä linkit valtakunnallisiin suosituksiin. Uusimmat Lohjan kaupungin koronatiedotteet, joissa alla listatuista asioista on tiedotettu, löytyvät osoitteesta: https://www.lohja.fi/category/korona/

Kuukausittainen koronatilanne Lohjalla (Päivitetty 28.7.2021):

 

Lohjalla suositusten ja rajoitusten perustana toimivat sekä alueellinen että paikallinen koronaepidemian tilannekuva, kuin myös Etelä-Suomen Aluehallintoviraston määräykset. Epidemiatilanne HUS-alueella on heikentynyt ja koko sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen 22.7.

 

ENNAKKOINFOA AJALLE 5.-26.8.2021 / PÄIVITETTY 28.7.

Aluehallintoviraston päätökset 28.7.2021 ajalle 5.-26.8.2021

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö ajalle 5.-26.8.2021 on tiivistetysti seuraava:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta. Aluehallintovirasto ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.


Katso päivitetyt tiedot koskien kaupungin palveluita suoraan palveluiden kotisivuilta:

Lohjan liikuntakeskus

Lohjan Teatteri

Lohjan kaupunginorkesteri

Tytyri Elämyskaivos

Lohjan kirjastot

Lohjan Museo

Hiiden Opisto

Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto


Aluehallintoviraston päätökset

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset

Ajalla 1.6.2021-15.6.2021 Hangon, Lohjan, Karkkilan ja Raaseporin kuntien alueilla voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Toimijoiden tiloissa tulee huomioida mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen
Suurimmassa osassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta turvavälivelvoite jatkuu 15.6.2021 asti.

Kuitenkin Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Raaseporin kuntien alueilla nyt voimassa oleva turvavälipäätös on kumottu 25.5.2021 alkaen paremman epidemiatilanteen vuoksi.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta. Aluehallintoviraston ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.Lohjan kaupungin suositukset 


Yksityistilaisuudet

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan vastaavat henkilömäärärajoitukset kuin Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä yleisötilaisuuksista. Kesäaikaan sijoittuvat juhlat kannattaa sään salliessa järjestää ulkotilat huomioiden.

Kesän juhlat lähestyvät – juhli koronaturvallisesti ja noudata alueellisia suosituksia

Alkukesän juhlatilaisuudet alkavat lähestyä. Ylioppilastutkinto, ammattiin valmistuminen tai ripille pääsy ovat tärkeitä etappeja, joita on syytä juhlistaa. Vaikka koronan tautitilanne on helpottanut keväästä, tartuntariski on edelleen olemassa koko maassa ja alueittain tilanne saattaa myös nopeasti heikentyä. Juhlien järjestelyissä on noudatettava alueellisten viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat myös yksityistilaisuuksia. Lisäksi juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä, käyttää tarvittaessa kasvomaskia ja varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on toiminnassa puhelimessa.

Turvalliset juhlat – vinkkejä järjestäjille ja osallistujille

• Järjestä juhlat vain lähipiirille ja harkitse vieraiden saapumisen porrastamista.
• Pidä juhlat mahdollisuuksien mukaan ulkona.
• Jos sinulle tulee lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita, peru järjestämäsi juhlat tai osallistumisesi juhliin. Hakeudu välittömästi koronatestiin.
• Muista huolellinen käsi- ja yskimishygienia. Vieraita on hyvä muistuttaa käsienpesusta sekä tarjota riittävästi käsidesiä.
• Muista riittävät turvavälit myös juhlien aikana.
• Käytä kasvomaskia, kun mahdollista.
• Varmista, että Koronavilkku-sovellus on ladattuna puhelimeesi ja toiminnassa.
• Noudata erityistä huolellisuutta, jos juhliin kerääntyy väkeä eri puolilta maata.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%2Ftilannekatsaus-koronaviruksesta

Kasvomaskit 

Lohjan kaupungin toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotiaille:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä (2 m), vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskia tai visiiriä.

Kasvomaskien jako Lohjalla

Kasvomaskeja jaetaan Lohjan pääkirjastolla päivittäin kirjaston aukioloaikoina. Kasvomaskeja jaetaan Karjalohjan, Sammatin, Pusulan, Virkkalan ja Saukkolan kirjastojen palveluaikoina, ja vain silloin kun henkilöstöä on paikalla. Karjalohjan kirjastossa ei ole jakelua torstaisin, eikä Pusulan kirjastossa keskiviikkoisin. Kirjastojen aukioloajat näet Finna-verkkokirjastomme etusivulta.

Lohjan kaupungin jakamat maskit on tarkoitettu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vain taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville lohjalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia niitä itse. Pääsääntöisesti lohjalaiset hankkivat maskinsa itse.


Vierailut palvelutaloissa

Ikääntyneiden palvelutaloihin vierailulle voi tulla vain täysin terveenä. Vierailut yksikköön tapahtuvat etukäteen sovitusti.

Henkilökunta ohjaa vierailijoille huolellisen käsi- ja yskimishygienian ja antaa heille vierailun ajaksi käyttöön yksiköstä kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan. Vierailijoita suositellaan pitämään turvaetäisyys muihin asukkaisiin, vierailijoihin ja henkilökuntaan.

Vierailu toteutetaan asiakkaan omassa huoneessa, ei yhteisissä tiloissa, kuten ruokailu- tai oleskelutila. Suosittelemme yhteistä ulkoilua sään salliessa.

Yksikkö vastaa vierailujen turvallisesta järjestämisestä ja voi joutua epidemiatilanteessa tai tilanteessa, jossa epidemian uhka on suuri, arvioimaan vierailujen mahdollisuutta uudelleen. Aina vierailut eivät ole mahdollisia.

Toimintayksikön henkilökunta seuraa asiakasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi aina vierailla, kunhan noudatetaan sovittuja ohjeita (suojainten käyttö) ja vierailijalla ei ole infektio-oireita (esim. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja/tai päänsärky) tai ripuli/vatsakivut ilman muuta syytä.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.


Etätyö

Lohjan kaupunki noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Lisäksi Lohjan kaupunki muistuttaa kaikkia pääkaupunkiseudulla asioivia ja työmatkaliikennöijiä huomioimaan erityisellä tarkkuudella hygieniaohjeiden toteutumisen.


Matkustusrajoitukset

Löydät uusimmat tiedot liittyen matkustamiseen ja siihen liittyviin suosituksiin osoitteesta https://www.raja.fi/koronainfo


Valtakunnalliset suositukset ja lähteet

Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja Terveysministeriö

Valtioneuvosto


Kaupungin julkaisemat koronatiedotteet (avautuu uuteen sivuun)

Jos et löydä sivuilta tarvitsemaasi tietoa liittyen rajoituksiin ja suosituksiin Lohjalla, voit ottaa yhteyttä koronaneuvonta@lohja.fi, pyrimme vastaamaan Sinulle mahdollisimman pian!