Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds också i Lojo

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område under tiden 30.11 -18. 12. 2020.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område under tiden 30.11 -18.12.2020. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner.

Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Förbudet gäller inte begravningar eller minnestunder, men det rekommenderas att närvaron begränsas till ett mycket litet antal nära släktingar, högst 10 personer.

Du hittar alla nu gällande rekommendationer och restriktioner som gäller corona på webbplatsen Lohja.fi/Koronavirus, under https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ 

Meddelande från Regionförvaltningsverket i Södra Finland 27.11.2020

Lojo stad informerade tors 26.11 om nya rekommendationer och förändringar i stadens tjänster, läs meddelandet här.

Relaterade nyheter:

Share This