Kaupunginhallituksen uutiset 4.3. 

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 4.3.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2023 tilinpäätöksen ylitys- ja alitusoikeuksia, Lohjan Yhteislyseon Lukion lisämäärärahaa vuodelle 2024 sekä nuorisotoimen organisoimaa nuorten Kesäsetelien jakamista.  

Kaupunginhallituksen uutiset 26.2. 

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 26.2.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tammikuun 2024 talousarvion toteutumista, Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmaa sekä vuoden 2024 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotuksia, jotta hankkeet saadaan saatettua loppuun.  

Kaupunginhallituksen uutiset 5.2.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 5.2.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vohloisten alueen pientonttien hinnoittelua, Taimiston liikuntapuistoon rakennettavan ulkotekojään selvitystä sekä hyväksyttiin päivitetyt sopimushallinnan ohjeet. 

Kaupunginhallituksen uutiset 22.1.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 22.1.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kunnan peruspalvelujen vuoden 2024 valtionosuuksia, Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoitusmallia sekä pohjoismaisen ystävyyskuntatapaamisen 2024 järjestämistä Lohjalla. 

Kaupunginvaltuuston uutiset 17.1.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 17.1.2024. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa Lohjan keskustan uuden vesitornin urakoitsijan valintaa, Lohjan kaupungin avaavan taseen 2023 vahvistamista sekä Novago Yrityskehitys Oy:lle myönnetyn kaupungin omavelkaisen takauksen peruuttamista.

Kaupunginhallituksen uutiset 8.1.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 8.1.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kaupunginlakimiehen siirtämistä hallintojohtajan virkaan, perheryhmäkotitoimintaa ja kuntapaikkojen myöntämistä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien saattamista ajan tasalle.

Kaupunginhallituksen uutiset 18.12.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 18.12.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Ojamon kartanon kiinteistön luovutusta kaupungille sekä SIB-hankkeen kustannustenjakosopimusta.

Kaupunginvaltuuston uutiset 13.12.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 13.12.2023. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa hallintojohtajan viran perustamista, lausuntoa vuoden 2022 arviointikertomuksesta, Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden juhlapäätöstä sekä ystävyyskuntasopimuksen hyväksymistä ukrainalaisen kunnan kanssa.