Kaupunginhallituksen uutiset 17.6.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 17.6.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toukokuun 2024 talousarvion toteutumista, Luksian entisen ammattiopiston rakennusten purkua, Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä kumota Lohjan kaupunginvaltuuston päätös maapoliittisen ohjelman hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteita.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan toukokuun 2024 talousarvion toteutumista. Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jonka avulla seurataan toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon. Käyttötalouden toimintakate on 39 % eli 2,7 % alle tasaisen käytön (41,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 39,5 %. Käyttötalouden tuottoja on kertynyt 41,3 %. Lisäksi laskutus on saatu ajan tasalle. Palveluiden ostoja lukuun ottamatta kulut ovat alle keskimääräisen käytön. Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että pitkäaikaisten lainojen määrä korotetaan 34 milj. euroon. Kokonaismäärä nousee 207 milj. euroon.

Kokouksessa käsiteltiin myös entisen Luksian ammattiopiston rakennuksen purkua osoitteessa Nummentie 6. Kaupunginhallitus päätti, että rakennus puretaan. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään kiinteistöhoidon, ylläpidon ja valvonnan siihen asti, että purkutyö on käynnistynyt ja alue rajattu.

Hallitus käsitteli Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä kumota Lohjan kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2022 § 158 maapoliittisen ohjelman hyväksymistä koskevilta osin. Hallinto-oikeus katsoi kaupunginvaltuuston päätöksen olleen maapoliittisen ohjelman hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta lainvastainen. Kaupunginhallitus päätti merkitä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi, ja lähettää asian edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin useita kuntalais- ja valtuustoaloitteita. Vammaisvaikutusten arviointia koskevan valtuustoaloitteen osalta kaupunginhallitus päätti todeta, että Ennakkovaikutusten (EVA) arviointiprosessi on käynnissä, ja malli on tulossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Täten hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä on aloittanut toimintansa kevään 2024 aikana. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnollista pyörätelinettä kirjaston eteen toivonut kuntalaisaloite on edennyt, ja pääkirjaston piha-alueelle on päätetty lisätä yksi lukittava pyöräteline kesän 2024 aikana. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen ja esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Hallitus päätti myös…

  • antaa liitteenä olevan lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä koskien Valon kone Oy:lle maksettuja yritystukia.
  • ettei Lohjan kaupungin keskitetyn päätearkiston tarkempaa suunnittelua ja toteutusta edistetä tässä vaiheessa. Hankesuunnitelma merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että arkiston tulee sijaita kaupungintalossa tai sen välittömässä läheisyydessä ja se tulee sisällyttää tulevien vuosien investointeihin. 
  • merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman sekä Lohjan kaupungin osallistumisen Kotimaisen kielten keskuksen virkakielihaasteeseen.
  • esittää kaupunginvaltuustolle, ettei väestönsuojatarpeen kartoitusta Lohjan alueella koskevaa valtuustoaloiteitta toteuteta. Lisäksi investointihankkeissa pitäydytään säännösten ja ohjeistuksen mukaisissa mitoituksissa rakennusten väestönsuojia rakennettaessa. Hallitus esittää aloitteen merkitsemistä loppuun käsitellyksi.
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee varttivaltuustoaloitteen koulukyytien mahdollistamisesta eroperheiden lapsille loppuun käsitellyksi. Kuljetusta kahdesta eri osoitteesta ei järjestetä.
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen kuntalaisaloitteeseen, jossa toivottiin portaiden rakentamista harjulle Hakulintien pään kohdalle. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää, ettei hanketta toteuteta ja merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.
  • ettei kuntalaisaloitetta suojatiestä Tynninkujan ja Maksjoen risteykseen Maksjoentien yli toteuteta.
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen vuoden 2024 aikana toteuttamat Haikarin alueen kunnostukseen liittyvät toimenpiteet vastauksena Haikarin puistoaluetta käsittelevään kuntalaisaloitteeseen. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 17.6.2024.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 24.6.2024.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This