Lohjan kaupunki kehittää toimintaansa kuntalaisten toiveiden pohjalta 

Lohjan kaupunki on järjestänyt Hyvinvointia yhdessä -kyläiltoja ympäri Lohjan reuna-alueita lukuvuoden 2023–2024 aikana. Kyläiltojen tavoitteena on ollut vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta niin arjessa kuin päätöksenteossa.  

Syksyllä 2023 kyläiltoja järjestettiin Ikkalassa, Nummenkylässä ja Karstulla. Kyläiltojen aikana kuntalaiset nostivat esiin monenlaisia toiveita esimerkiksi kouluruokailuun, lasten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin sekä liikenneyhteyksiin ja tiedottamiseen liittyen. 

Koulutoiminta

Toive kouluruoan parantamisesta on otettu huomioon. Helmikuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta tulevan lukuvuoden ruokalistoille ja toiveruokapäivien vaihtoehtoihin on tehty muutoksia

Lohjan kaupungin kouluruokapalvelut ovat sitoutuneet vähentämään hävikkiä. Syksyllä 2024 kahdella koululla aloitetaan kokeilu, jossa tarjolle soveltuvaa ylijäämäruokaa tarjotaan välipalana harrastusryhmiin osallistuville. Kokeilun perusteella hävikkiruoan tarjoilua laajennetaan myöhemmin koko Lohjan kouluihin viikonpäivinä, jolloin kouluilla järjestetään Lohjan mallin harrastuksia.  

Huoli kiusaamisesta nousi esiin kyläilloissa. Kiusaamiseen puuttumista Pusulan koululla peräänkuulutettiin. Koulussa on lukuvuoden 2023–2024 ajan työskennelty kiusaamiseen puuttumisen parissa ja asiaa on käsitelty oppilaiden, opettajien sekä huoltajien kanssa.

Liikenneyhteydet

Lohjan liikenneyhteydet paranevat 3.6. alkaen, kun joukkoliikennepalvelut uudistuvat. Mikäli uusi malli lähtee toimimaan sujuvasti, uusia vuoroja on mahdollista lisätä myöhemmin. Koulumatkojen turvallisuuteen sekä yhdenvertaiseen järjestämiseen kiinnitetään huomiota syksyn suunnittelussa. 

Ajantasainen tiedottaminen ja vaikuttaminen

Lohjan kaupunki pyrkii aina ajantasaiseen viestintään. Tärkeimmistä aiheista tiedotetaan myös aluetoimikuntia ja kirjastoja, jotka voivat välittää viestiä paikallisesti esimerkiksi ilmoitustaulujen avulla. Palautetta voi jättää kaupungin verkkosivuilla sekä virallisissa sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa.  

Selvityksen alla on myös digitaalisen työkalun hankinta, joka mahdollistaisi entistä vuorovaikutteisemman tavan käydä keskustelua kuntalaisten kanssa ja hyödyntää asukkaiden alueellista tuntemusta tiedottamisen tukena.

Harrastusmahdollisuudet

Ikkalassa kyläyhdistys on saanut haltuunsa koulun vieressä olevan vanhan pikkukoulun. Vastaavia järjestelyitä voidaan toteuttaa muissakin kylissä mahdollisuuksien mukaan. Ikkalalaiset lapset voivat jäädä myös Pusulan koululle harrastamaan Lohjan mallin maksuttomiin harrastuksiin. Lukuvuonna 2024–2025 lapsille järjestetään tarvittaessa koulukuljetus harrastuksen jälkeen. Tavoitteena on järjestää kuljetukset viidellä koululla.  

Kuljetuksien järjestämisen vuoksi Lohjan mallin harrastusryhmien aloitusta on siirretty syyskuun puoleenväliin. Tavoitteena ei ole pelkästään järjestää kyytejä harrastuksen jälkeen vaan myös keskittää harrastukset yhdelle tai kahdelle päivälle, sekä sijoittaa harrastusten loppumisaika yleisten linja-autovuorojen mukaisesti.   

Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa on myös saatavilla. Monipuolisiin harrastamisen mahdollisuuksiin voi tutustua Lohjan harrastussivulla.  

Harrastamisen Lohjan mallin ideana on ollut tuoda harrastusten ohjaajat sinne missä oppilaat ovat, eli kouluille koulupäivän yhteyteen, jotta harrastus ei esimerkiksi sivukylässä asuvalle olisi liian kaukana. Syksyllä 2024 tarkoituksena on muuttaa Lohjan koulukuljetusperiaatteita siten, että kaikilla koulukuljetusoppilailla olisi mahdollisuus kuljetukseen Harrastamisen Lohjan mallin harrastuksen jälkeen. Muutos astuisi voimaan lukuvuonna 2025–2026. Kuljetusten järjestämisellä harrastuksen jälkeen on iso vaikutus harrastusten osallistumisprosenttiin kouluilla, joilla on paljon kuljetusoppilaita.  

Liikkuva koulu -hankkeen avulla kaikilla Lohjan yläkouluilla on pidetty viiden eri urheiluseuran kanssa Liikkuvampi-päivä, jossa nuoret ovat päässeet kokeilemaan eri liikuntalajeja. Päiviin osallistui yhteensä noin 1200 nuorta.  

Kyläilloissa tuotiin esille yhdistysten merkitystä harrastusten järjestämisessä. Yhdistykset toivovat mahdollisuutta käyttää kaupungin tiloja maksuttomasti tai edulliseen hintaan. Järjestöjen tilaratkaisut ovat parhaillaan valmistelussa. 

Lohjan kaupunki kiittää kaikkia kyläiltoihin tähän mennessä osallistuneita tärkeistä kohtaamisista ja keskusteluista. 

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This