Finlands UNICEF beviljade Lojo stad utmärkelsen En barnvänlig kommun för andra gången

Den första utmärkelsen fick Lojo år 2018. När UNICEF beviljar en utmärkelse bedömer UNICEF både utvecklingsprocessen och de uppnådda resultaten.  En utmärkelse betyder inte att arbetet är färdigt, utan att kommunen förbinder sig att fortsätta utvecklingen av barnvänligheten.

Den utmärkelse som nu beviljats Lojo gäller i fyra år.  UNICEF bedömer inte Lojo för allt det barnrelaterade arbete som utförts i staden, utan specifikt för genomförandet av Lojos handlingsplan för En barnvänlig kommun. 

Förutsättningen för beviljandet av utmärkelsen är att Lojo förbinder sig att fortsätta arbetet för En barnvänlig kommun enligt den omarbetade modellen för En barnvänlig kommun. 

“Lojo vill vara ett bra och tryggt ställe för barn att växa upp. Vi gör redan ett enormt bra arbete när det gäller de tjänster vi erbjuder barn och unga. Modellen En barnvänlig kommun hjälper oss att ytterligare förbättra våra tjänster. Vi arbetar för detta varje dag, säger stadsdirektör Mika Sivula och bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus

När det gäller utvecklingsarbetet under åren 2018–2020 tackar UNICEF särskilt Lojo för följande:

  • Förståelse och medvetenhet om barnets rättigheter har ökat på olika håll i staden.
  • Varje nämnd har barnombudsmän.
  • I det dagliga arbetet inom de olika sektorerna, till exempel inom planläggningen och utvecklingsarbetet för biblioteken, har barn varit ännu starkare involverade i planeringen och genomförandet av aktiviteterna än tidigare.
  • Inom sektorn Välfärd har personalen inom alla tjänster systematiskt utbildats i att tala om och identifiera våldet i nära relationer.

”Barnkonsekvensbedömningen är ett centralt sätt att fatta bättre beslut för barns välbefinnande. UNICEF tackar Lojo för en stark vilja att göra barnkonsekvensbedömningen till en ännu viktigare del av stadens utvecklingsarbete. Arbetet är ännu inte färdigt, men vi är på god väg”, säger en UNICEFs specialsakkunniga Sanna Koskinen.

Unicefs modell för En Barnvänlig kommun hjälper kommunen att trygga en bra barndom, särskilt för de mest utsatta barnen. Finlands modell omfattar för närvarande  44 kommuner. Modellen bygger på FN:s konvention om barnens rättigheter och UNICEF:s internationella Child Friedly Cities -modell

Läs mer om det arbete Lojo utför för En barnvänlig kommun https://www.lohja.fi/sv/smabarnspedagogik-och-undervisning/barnvanlig-kommun/ 

Juha-Pekka Lehmus, bildningsdirektör, Lojo stad,
juha-pekka.lehmus@lohja.fi, tfn 044 3743284

Sanna Koskinen, specialsakkunnig, Finlands UNICEF
sanna.koskinen@unicef.fi, tfn 050 576 2293

UNICEF:s digitala tjänst för modellen En barnvänlig kommun 

Relaterade nyheter:

Share This