Suomen UNICEF on myöntänyt Lohjan kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Ensimmäisen tunnustuksen Lohja sai vuonna 2018. Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

Lohjalle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta.  UNICEF ei arvioi Lohjaa kaikesta kaupungissa tehdystä lapsiin liittyvästä työstä, vaan arvioi nimenomaan Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteutumista.

Tunnustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Lohja sitoutuu jatkamaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työtä uudistetun Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti.

”Lohja haluaa olla hyvä ja turvallinen paikka lapsille kasvaa. Meillä tehdään jo valtavasti hyvää työtä lasten ja nuorten palveluiden parissa. Lapsiystävällinen kunta-malli auttaa meitä kehittämään palveluistamme vielä parempia. Tämän puolesta teemme töitä joka päivä”, kertovat kaupunginjohtaja Mika Sivula ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vuosien 2018–2020 kehitystyön osalta UNICEF kiittää Lohjaa erityisesti seuraavista asioista:

  • Ymmärrys ja tietoisuus lapsen oikeuksista on lisääntynyt kaupungissa eri tahoilla.
  • Jokaiseen lautakuntaan on saatu lapsiasiahenkilöt.
  • Eri toimialojen arjen työssä, kuten esimerkiksi kaavoituksessa ja kirjastojen kehitystyössä, lapset ovat olleet entistä vahvemmin osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta.
  • Hyvinvointi-toimialalla kaikkien palveluiden henkilökuntaa on systemaattisesti koulutettu lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta ja tunnistamisesta.

“Lapsivaikutusten arviointi on keskeinen keino tuottaa lasten hyvinvoinnin kannalta parempia päätöksiä. UNICEF kiittää Lohjaa vahvasta tahtotilasta ottaa lapsivaikutusten arviointi entistä tärkeämmäksi osaksi koko kaupungin kehitystyötä. Työ ei ole vielä valmis, mutta hyvällä tiellä ollaan”, toteaa UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille. Suomessa mallissa mukana on tällä hetkellä  44 kuntaa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin
kansainväliseen Child Friedly Cities -malliin.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta-työstä Lohjalla https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/lapsiystavallinen-kunta/ 

Juha-Pekka Lehmus, sivistysjohtaja, Lohjan kaupunki,
juha-pekka.lehmus@lohja.fi,  puh. 044 3743284

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija, Suomen UNICEF
sanna.koskinen@unicef.fi, puh. 050 576 2293

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin digipalvelu

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This