Studie om attraktionskraft i regionstäderna 2022

Läs mer om den stadsspecifika rapporten om resultaten av studien om attraktionskraft i Lojo.

Vad gör en viss stad attraktiv? Vad består av ett gott liv av?

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft är en undersökning om städernas välkändhet, image, attraktionskraft. Den genomfördes i 57 regionstäder.

Undersökningen ger
• erfarenhetskunskap med mjuka indikatorer på regionstädernas välkändhet , image, externa attraktionskraft och kvarhållningskraft.
• för regionstäderna jämförande information om den egna positioneringen och dess utveckling i förhållande till 2019 års nivå
• verktyg för att stödja utvecklingen av städernas image och attraktionskraft.

Undersökningen genomfördes som en elektronisk datainsamling i januari-februari 2022. Undersökningen baserar sig på cirka 13 100 svar. Undersökningen är en uppföljning av en liknande undersökning som gjordes år 2019.

Läs mer om den stadsspecifika rapporten om resultaten av studien om attraktionskraft i Lojo.
(på finska)

bild: Innolink

Relaterade nyheter:

Share This