Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2022

Lue lisää kaupunkikohtaisesta raportista Lohjan vetovoimatutkimuksen tuloksista.

Mikä vetää tiettyyn kaupunkiin? Mistä asioista hyvä elämä rakentuu?

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 57:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta.

Tutkimus tuottaa
• kokemuksellista tietoa pehmeillä mittareilla seutukaupunkien tunnettuudesta, imagosta, ulkoisesta vetovoimasta ja pitovoimasta.
• seutukaupungeille vertailutietoa omasta asemoitumisestaan sekä sen kehityksestä suhteessa vuoden 2019 tasoon
• työvälineitä, jotka tukevat kaupunkien imagon ja vetovoiman kehittämistä.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammi-helmikuussa 2022. Tutkimus perustuu yhteensä noin 13 100 vastaukseen. Tutkimus on seuranta vuonna 2019 vastaavalla tavalla toteutetulle kyselylle.

Lue lisää kaupunkikohtaisesta raportista Lohjan vetovoimatutkimuksen tuloksista.

kuva: Innolink

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This