Stöd till barn, unga och familjer i Lojo

nuori istuu rappusilla ja näppälee puhelinta

Lojo stad stöder familjer i vardagens utmaningar och ser till att barn och unga får hjälp även i svåra situationer.

Hjälp och stöd behövs säkert i många hem för lärande och familjens välbefinnande. I många hem består vardagen nu av distansstudier och distansarbete i en situation där även många fritidsaktiviteter är på paus. Distansstudier rekommenderas för alla om det bara är möjligt. Barn och unga inom den grundläggande utbildningen i Lojo får i regel distansundervisning och också studierna på andra stadiet genomförs på distans.  Personalen i skolorna och läroanstalterna står i kontakt med alla elever för att studierna ska gå smidigt.  Skoleleverna och deras familjer uppmuntras att vid behov kontakta skolornas och läroanstalternas personal, ungdomscentralen och andra aktörer beroende på behovet i denna undantagssituation.

Kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd i Lojo:

Barnfamiljernas servicehandledning erbjuder handledning och rådgivning om tjänster som barnfamiljerna har rätt till.  Tjänsten är avsedd för alla barnfamiljer i Lojo och dem som arbetar med barnfamiljer. Servicehandledning är frivillig och avgiftsfri. När du behöver information om barnfamiljernas tjänster och handledning kan du ringa servicehandledaren vardagar på numret 044 369 1200 (vänligen lämna dina kontaktuppgifter för återuppringning om linjerna är upptagna). Om du vill kontakta oss elektroniskt, anonymt vid behov kan du göra det via knappen ”be om hjälp”. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.


Nämnden för barn, unga och familjer beslutade 1.4.2020 att klientavgifter inom den kommunala småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden från och med 16.3.2020 inte tas ut för de dagar då barnet inte deltar i småbarnspedagogiken 
För mer information om artikel 3.4.2020.

Jourtelefonerna inom familjecentralens psykosociala stöd erbjuder stöd till familjer enligt följande (vänligen lämna dina kontaktuppgifter för återuppringning om linjerna är upptagna).
– Det förebyggande familjearbetet och barnfamiljernas hemservice erbjuder stöd per telefon till barnfamiljer i vardagens utmaningar,  mån–fre 8–15, tfn 044 369 4170.
– Familjerådgivningens telefonjour (i frågor som gäller barn i åldern 0-12 år och deras familjer) mån-fre kl. 10-12, tfn  044 369 1288
– Telefonjouren vid rådgivningen för unga och deras familjer (i frågor som gäller unga i åldern 13-17 år och deras vårdnadshavare mån-fre kl. 10-12, tfn  044 369 1299
– Neuropsykologens telefontid för familjer och samt personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet mån-fre kl. 10-12, tfn  044 374 0095. Neuropsykologen ger handledning och konsultation i frågor och bekymmer som gäller inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, autismspektrum och andra störningar inom neurospektrum och utvecklingen i övrigt.

Studerandevårdens psykologer och kurator erbjuder samtalshjälp i frågor som bekymrar och man kan lämna en kontaktbegäran till dem.  Du hittar deras kontaktinformation på Pedanet i fråga om den grundläggande utbildningen och på respektive webbplats när det gäller läroanstalterna på andra stadiet.   I frågor som gäller konflikter och mobbning får man stöd och hjälp av K-0-koordinatorn per telefon mån-fre, tfn 044 3747 806

Ungdomsarbetet i Lojo stad, Ohjaamo och ungdomscentralen erbjuder tjänster och aktiviteter för unga i Lojo.
På webbplatsen Nuorilohja.fi/ajankohtaista hittar du aktuell information:
– Ohjaamos och ungdomscentralens servicetider
– Öppettiderna för Discord-nettinuokkari och uppkopplingslänk
– Uppgifter för ungdomsarbetets Twitch-streaming
– Ungdomsledarnas kontaktuppgifter och kontaktkanaler: Personalens kontaktuppgifter

Barnfamiljernas socialtjänster erbjuder samtalsstöd, handledning och rådgivning per telefon för att underlätta familjernas situation. Personalen är i regel anträffbar på vardagar mån-fre kl. 9-15 på numret 044 374 3261. I akuta, brådskande frågor kan man ta kontakt:
-under tjänstetid kl. 8.00-15.00 den jourhavande socialarbetaren, tfn: 0500 486101
-utanför tjänstetid kl.15.00-8.00 Västra Nylands social- och krisjour, tfn: 09 816 42439.

Telefonrådgivningen och tidsbokningen vid vuxensocialarbetet mån–fre kl. 9 – 12 på numret 044 374 3999
Vuxensocialarbetet erbjuder hjälp t.ex. i följande livssituationer:
-du behöver stöd i vardagskompetens och planering av vardagslivet
-du är arbetslös och du behöver social rehabilitering eller handledning i sysselsättningstjänster
-du är bostadslös eller du har problem med boende
-du har ett alkoholproblem eller ett annat missbruksproblem
-psykiska problem hindrar en smidig vardag
-du är inne i en akut kris, t.ex. en skilsmässa, vräkning eller skuldsättning
-du behöver rådgivning om social trygghet och sociala tjänster

Vi samlar nationella digitala tjänster på Lojo stads Pedanet-webbplats. Det finns stöd för familjer i en mängd olika situationer och de bekymmer coronaviruset förorsakar per telefon, via chat och även i gruppform. Lojo stads webbplats för coronainformation uppdateras ständigt med aktuell information i den rådande undantagssituationen.

Relaterade nyheter:

Share This