Klientavgifter inom småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden

värikkäitä palikoita

Nämnden för barn, unga och familjer beslutade 1.4.2020 att klientavgifter inom den kommunala småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden från och med 16.3.2020 inte tas ut för de dagar då barnet inte deltar i småbarnspedagogiken

Månadsavgiften för eftermiddagsklubben tas inte ut i sin helhet för de barn som inte har varit närvarande i klubben efter 18.3.2020.  För mars och maj tas ut 50 % av månadsavgiften, för april tas ingen avgift ut. Om undantagsförhållandena fortsätter efter 13.5.2020 tas ingen klientavgift ut för de barn/elever inom småbarnspedagogiken och i eftermiddagsklubben som inte deltar i verksamheten.

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. Statsrådet rekommenderar ändå att barnet vårdas hemma om det är möjligt.

Till följd av riktlinjerna ovan omplaceras en del av daghemmens personal i mån av möjlighet i andra uppgifter hos staden och därför behöver vi information om barnens vårdbehov.  Vårdnadshavarna ska meddela de tider barnen är frånvarande till och med 13.5.2020 så snart som möjligt via e-tjänster eller direkt till gruppen (t.ex. via SMS eller genom att ringa gruppen).

Relaterade nyheter:

Share This