Principerna för ett säkrare utrymme i Lojo stad – delta i utmaningen

Principerna för ett säkrare utrymme i Lojo stad har publicerats. Målet är att följa nolllinjen när det gäller diskriminering och mobbning och att stärka säkerheten i barn- och ungdomsmiljöer. En viktig åtgärd för att uppnå dessa mål är att fastställa principerna för ett säkrare utrymme.

Vi vill se till att alla invånare känner sig trygga i gemensamma utrymmen. Principer gör en värderingsvärld synlig och en politik vars kärna är jämlikhet. Genom att införa principer för ett säkrare tillstånd visar vi att vi är fast beslutna att vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering.

Principer och handlingssätt för ett säkrare utrymme syftar till att skapa ett utrymme där var och en genom sin verksamhet strävar efter att skapa en jämlik, respektfull och öppen atmosfär. Lojo stad utmanar alla aktörer i staden och närområdet att skapa sina egna principer för ett säkrare utrymme.

Läs mer om principerna för ett säkrare utrymme här.

Relaterade nyheter:

Share This