Lohjan kaupungin turvallisemman tilan periaatteet – ota osaa haasteeseen

Lohjalla on asetettu tavoitteeksi nollalinjan noudattaminen syrjinnän ja kiusaamisen suhteen sekä lasten ja nuorten elinympäristöjen turvallisuuden vahvistaminen. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on turvallisemman tilan periaatteiden määrittely.

Turvallisemman tilan periaatteet määrittelemällä kaupunki haluaa varmistaa, että kaikilla asukkailla on turvallinen olo yhteisissä tiloissa. Ottamalla käyttöön turvallisemman tilan periaatteet Lohjan kaupunki osoittaa olevansa sitoutunut tekemään aktiivisia tekoja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa jokainen pyrkii omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä. Lohjan kaupunki haastaa kaikki kaupungin ja lähialueen toimijat luomaan omat turvallisemman tilan periaatteensa.

Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiin ja luo omat periaatteesi täällä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This