Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 26.10

Under den senaste veckan (vecka 43) har tolv nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 91 i Lojo.

Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 30/100 000 (fall per invånare) och i Nyland  är incidensen 79,7/100 000. Under de senaste 14 dygnen  har det konstaterats 2758 fall av coronasmitta i Finland, jämfört med 2469 under de föregående 14 dygnen.  Sammantaget verkar det nu som om spridningen planar ut något. Det är dock viktigt att komma ihåg att fortsätta att följa rekommendationerna.

Massexponeringar i lagsporter både i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu

Staden har kommit ut med flera meddelanden om massexponeringar under veckan.

Lojo stads meddelande om massexponering i Nummela ishall och Lojo ishall i en ishockeymatch samt i två träningar under tiden 17-20.10 (på finska).

Lojo stads meddelande om massexponering i samband med en träning som laget HaKi 08 ordnade 20.10.2020

Till följd av massexponeringen inom lagsporterna förra veckan har mer än hundra personer satts i karantän. Hobbyer som utövas i lag anses i allmänhet vara en riskfylld miljö för spridningen av coronavirus. Vi påminner dessutom om att man inte ska ge sig av för att sporta eller till hobbyer om man har symtom.

Även i några klasser i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu i Lojo har ett antal personer blivit exponerade för coronaviruset. De utsatta personerna inom skolpersonalen och bland eleverna har identifierats och placerats i hemkarantän av  läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Lojo. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad tar personligen kontakt med de utsatta personerna så snart som möjligt. Meddelandet i sin  helhet finns på: https://www.lohja.fi/sv/nyheter/exponering-for-coronavirus-i-nagra-klasser-i-ojamon-koulu-och-ojaniitun-koulu-i-lojo/

För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd och om det inte går att hålla säkerhetsavstånd ska man använda munskydd. Det särskilt viktigt att använda munskydd även på arbetsplatser, i butiker och i möten med riskgrupper för att förhindra spridning av corona

Offentliga tillställningar med mer än 20 personer

Regionförvaltningsverkets beslut som gäller för november:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.  Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.  Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

Facebook Live–sändning tisdag 27.10 kl. 16.15
På Lojo stads Facebook-kanal Facebook.com/lohjankaupunki  tis 27.10. kl. 16.15. I sändningen redogör Lojo stadsdirektör Mika Sivula samt stadens pandemichef Tuula Suominen bland annat för coronasituationen i Lojo och tar upp aktuella frågor. Man kan på förhand skicka in frågor som gäller situationen till adressen viestinta@lohja.fi samt också ställa frågor under sändningen i kommentarsfältet.  Sändningen kan också ses i efterhand och den kommer också att länkas till webbplatsen lohja.fi senare.

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Relaterade nyheter:

Share This