Exponering för coronavirus i några klasser i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu i Lojo

Familjerna till de exponerade och skolans personal informeras om saken och ges ytterligare anvisningar via Wilma. Annars fortsätter verksamheten i skolorna normalt som närundervisning.

I några klasser i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu i Lojo har ett antal personer blivit exponerade för coronaviruset.  Personer som konstaterats vara coronapositiva har vistats i skolorna under den tid de har kunnat föra smittan vidare. Exponeringarna ovan gäller i fråga om Ojamon koulu bara klasserna i Ojaniittu, inte Ojamon koulu i övrigt. De utsatta personerna inom skolpersonalen och bland eleverna har identifierats och placerats i hemkarantän av  läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Lojo. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad tar personligen kontakt med de utsatta personerna så snart som möjligt. Det kan hända ett en del kontaktas först på tisdag 27.10.2020 på grund av det stora antalet exponerade personer.  Mer än 100 personer sätts i karantän. Familjerna till de exponerade och skolans personal informeras om saken och ges ytterligare anvisningar via Wilma.  Annars fortsätter verksamheten i skolorna normalt som närundervisning.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt. Under karantänen ska man undvika nära kontakter och iaktta god hand- och hosthygien. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade observera  noggrant eventuella tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi.     Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Vi påminner dessutom om att du inte ska ta dig utanför hemmet, till skolan, arbetet  eller till hobbyerna om du har symtom.  För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd och om det inte går att hålla säkerhetsavstånd ska man använda munskydd.

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Relaterade nyheter:

Share This