Återigen fall av exponering för coronavirus inom lagsporter i Lojo

Lojo stad har fått namnen på och kontaktuppgifterna för alla från lagledaren, men på grund av det stora antalet utsatta har man hunnit kontakta alla personligen idag.

Fall av massexponering inom lagsporter har konstaterats i Lojo. Exponeringarna är inte relaterade till den exponering i lagsporter som man rapporterade om förra veckan.  Exponeringen för coronaviruset skedde i en träning som laget HaKi 08 hade 20.10.2020. Totalt har 34 spelare och 9 funktionärer blivit utsatta för smittan.

Lojo stad har fått namnen på och kontaktuppgifterna för alla från lagledaren, men på grund av det stora antalet utsatta har man hunnit kontakta alla personligen idag. Ett antal spelare och funktionärer är förutom från Lojo från Vichtis, Kyrkslätt och Esbo. De personer som blivit exponerade placeras i hemkarantän av läkaren för smittsamma sjukdomar i respektive kommun. Totalt sätts alltså 43 personer i karantän.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt. Under karantänen ska man iaktta god hand- och hosthygien. Nära kontakter ska också undvikas. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade vara extra observanta på tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi påminner dessutom om att du inte ska ta dig utanför hemmet, till skolan, arbetet  eller till hobbyerna om du har symtom. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd och om det inte går att hålla säkerhetsavstånd ska man använda munskydd.

Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi.     Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Relaterade nyheter:

Share This