Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 24.5.2021

Tidsbokningen till coronavaccinationer utvidgas till alla som fyllt 16 år; tidsbokningen börjar för personer i åldern 16-29 år 26.5.2021 kl. 00.01.

Vaccinationer av följande grupper pågår fortfarande och dessa grupper kan boka tid för vaccination:

– personer som fyllt 30 år eller äldre (födda år 1991 eller tidigare). PfizerBioNTechs vaccin.

– personer som är födda åren 1952-1956 kan om de så vill välja AstraZeneca som vaccin på vaccinationsstället.

– personer i åldern 16–29 år (födda åren 1992 – 2005) Pfizer-BioNTechs vaccin, tidsbokningen börjar 26.5.2021 kl. 00.01. När man bokar tid ska man ha fyllt 16 år. Vårdnadshavaren kan boka tid för en person under 18 år som man har vårdnaden om via koronarokotusaika.fi.

– boostervaccinationen ges i regel med samma vaccin som den första vaccinationen.

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi. Du kan samtidigt boka tid för den första vaccinationen och boostervaccinationen. Systemet föreslår automatiskt tidpunkten för boostervaccinationen till 12 veckor senare.

Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Tidsbokning per telefon:

Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Ändring av tiden för coronavaccination

När du bokar tid på webbokningen www.koronarokotusaika.fi får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.

– Om du avbokar den första vaccinationstiden, avbokas också tiden för boostervaccinationen och båda tidsbokningarna ska göras på nytt.

– Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 11 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen beroende på tillgången till lediga vaccinationstider.

Tider för boostervaccination som bokats före vecka 15 kan ändras bara genom att ringa till numret tfn 044 369 2905 eller tfn 044 369 2906. Det rekommenderas att man ändrar vaccinationstider tidigast en månad före den bokade tiden. Det kan finnas en fördröjning på flera dagar i återuppringningen.

Om det är mindre än 5 timmar till vaccinationen så kan avbokningen bara göras per telefon genom att ringa till numret tfn 044 3692905 eller tfn 044 369 2906.

Det finns skäl att noga tänka efter om man faktiskt behöver ändra den bokade vaccinationstiden, eftersom det bara finns ett begränsat antal vacciner/vaccinationstider för varje vecka!

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Vaccinationsintygen införs på mina Kanta-sidor stegvis

De nationella coronavaccinationsintygen finns att få på mina Kanta-sidor från och med 26.5. Senare kommer också EU:s gemensamma coronaintyg att finnas i Kanta.

Följ dessa anvisningar för att få ut ditt intyg:

1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidor.

3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Det nationella intyget får du endast från mina Kanta-sidor. Personer som inte använder denna tjänst och inte ger någon annan en fullmakt att använda sidorna kan be hälso- och sjukvården ge ett annat intyg över coronavaccinationen.

Det finns fortfarande skäl att undvika resor i allmänhet eftersom smittläget är dåligt i många länder. Vidare ska man före resan noggrant kontrollera läget i destinationslandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Det nationella vaccinationsintyget ska användas tills EU:s gemensamma coronaintyg införs.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/vaccinationsintygen-infors-pa-mina-kanta-sidor-stegvis

Coronasituationen i Lojo är lugn

Sedan början av januari har 302 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I maj har det konstaterats 13 nya fall av corona. Totalt togs coronaprover i maj 3178 det vill säga i genomsnitt 138/dag. Andelen positiva prover har i maj varit 0,4 %. Förra veckan fanns det inga nya fall av corona i Lojo
Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 7/100 00. Incidensen i hela landet är 49,2/100 000 och i Nyland 77,7/100 000.

Sammanlagt har 24 274 personer, dvs. 52,6 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 7,9 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/ Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger dessutom det s.k. beslutet om säkert avstånd till mitten av juni i största delen av verksamhetsområdet. Beslutet som fattades idag gäller följande områden:
– Skyldigheten gällande säkert avstånd fortsätter i största delen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till 15.6. I kommunernas områden i Hangö, Högfors, Lojo och Raseborg är det epidemiologiska läget emellertid bättre och därför upphävs beslutet om säkert avstånd som nu är i kraft från och med den 25.5.

Under perioden 25.5.2021-31.5.2021 kan man i kommunernas områden i Hangö, Lojo, Högfors och Raseborg ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med högst 20 (tjugo) deltagare och i avgränsade områden utomhus med högst 50 (femtio) deltagare under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Under perioden 1.6.2021-15.6.2021 kan man i kommunernas områden i Hangö, Lojo, Högfors och Raseborg ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 (femtio) deltagare inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Lojo stad kommer att gradvis lindra restriktionerna och rekommendationerna som hänför sig till corona när coronaläget tillåter det. Mer information om restriktioner som gäller för stadens verksamhet finns på: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Även vid lindriga symtom ska man söka sig till ett coronatest

För att sommaren ska bli bättre för oss alla, kom ihåg att följa de regionala anvisningarna och restriktionerna för att förhindra smittspridning. Sök dig till ett coronatest även vid lindriga symtom. På detta sätt kan smittspridningen stoppas i tid.

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Relaterade nyheter:

Share This