Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 19.4.2021

Sammanlagt har nästan 15 000 personer, dvs. 32,5 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

Sedan början av januari har 276 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I april har hittills 24 nya fall av corona inrapporterats. Totalt har 1953 coronaprover tagits i april, det vill säga i genomsnitt 109/dag. Andelen positiva prover har i april varit 1,2 %. Förra veckan konstaterades 8 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 32,6/100 00. Incidensen i hela landet är 85,3/100 000 och i Nyland 152,6/100 000.

Till följd av coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 30.4.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 30.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt. Dessutom har regionförvaltningsverket beslutat att kundutrymmen med hög sjukdomsrisk (bl.a. motionsutrymmen) ska vara stängda till och med 28.4.2021. Utrymmen som måste stängas kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Utrymmena som måste stängas kan också användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, gymnastikundervisning i skolorna och för att ordna coronavaccinationer.

Mer information om restriktioner som gäller för stadens verksamhet finns på: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Låt oss fira första maj ansvarsfullt
Coronaläget har utvecklats i en bättre riktning, men vi befinner oss fortfarande i en samhällsspridningsfas i hela landet och i Nylands område. Vi kan alltså inte riktigt fira första maj så som vi brukat i år heller. Fira första maj i hemma med familjen, vistas utomhus och njut av våren. En minskning av de sociala kontakterna minskar risken för coronavirusinfektion, så det lönar sig för var och en att fundera på hur man kan minska kontakterna både i den egna vardagen och i festdagar. Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo
Sammanlagt har nästan 15 000 personer, dvs. 32,5 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/
Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

För närvarande vaccineras följande grupper och dessa grupper kan boka tid för vaccination:
– Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin
– Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952–56) AstraZenecas vaccin
– Personer i åldern 50–64 år (födda 1957 – 71) Pfizer-BioNTechs vaccin
– Personer i åldern 18-49 år (födda åren 1972 – 2003) som hör till riskgrupperna 1 och 2. Pfizer-BioNTechs vaccin
– Personer i åldern 16–17 år (födda åren 2004 – 2005) som hör till riskgrupp 1. Pfizer-BioNTechs vaccin. Tidsbokning bara per telefon.

Räkna med att grunden för att man hör till en riskgrupp kontrolleras med hjälp av FPA-kortet eller i patientdatasystemet.

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi . Du kan samtidigt boka tid för den första vaccinationen och boostervaccinationen. Systemet föreslår automatiskt tidpunkten för boostervaccinationen till 12 veckor senare.
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på webbtjänsten suomi.fi.  https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Ändring av tiden för coronavaccination
När du bokar tid på webbokningen www.koronarokotusaika.fi får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.
– Om du avbokar den första vaccinationstiden, avbokas också tiden för boostervaccinationen och båda tidsbokningarna ska göras på nytt.
– Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 11 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen beroende på tillgången till lediga vaccinationstider.

Tider för boostervaccination som bokats tidigare, före vecka 15, kan ändras bara genom att ringa till numret tfn 044 369 2905 eller tfn 044 369 2906. Det rekommenderas att man ändrar vaccinationstider tidigast en månad före den bokade tiden. Det kan finnas en fördröjning på flera dagar i återuppringningen.

Om det är mindre än 5 timmar till vaccinationen så kan avbokningen bara göras per telefon genom att ringa till numret tfn 044 3692905 eller 044 369 2906.

Det finns skäl att noga tänka efter om man faktiskt behöver ändra den bokade vaccinationstiden, eftersom det bara finns ett begränsat antal vacciner/vaccinationstider för varje vecka!

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Relaterade nyheter:

Share This