Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 17.5.2021

Sammanlagt har 22 746 personer, dvs. 49,3 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Personer i åldern 30–39 år kan boka tid för coronavaccination fr.o.m. 20.5.2021 kl. 12.00.

Sedan början av januari har 302 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I maj har det konstaterats 13 nya fall av corona. Totalt togs coronaprover i maj 2305, det vill säga i genomsnitt 145/dag. Andelen positiva prover har varit 0,7 % i maj. Förra veckan konstaterades 3 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 17/100 00. Förekomsten i hela landet är 50,3/100 000 och i Nyland 80,5/100 000.

Till följd av coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 31.5.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 31.5.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Lojo stad kommer att gradvis lindra restriktionerna och rekommendationerna som hänför sig till corona när coronaläget tillåter det. Mer information om restriktioner som gäller för stadens verksamhet finns på: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Även vid lindriga symtom ska man söka sig till ett coronatest
För att sommaren ska bli bättre för oss alla, ska vi fortfarande undvika möten. Kom ihåg de regionala anvisningarna och begränsningarna för att förhindra smittspridning. Sök dig till ett coronatest även vid lindriga symtom. På detta sätt kan smittspridningen stoppas i tid.

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo
Sammanlagt har 22 746 personer, dvs. 49,3 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 5,9 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

Vaccinationer av följande grupper pågår fortfarande och dessa grupper kan boka tid för vaccination:
– Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin
– Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952 – 56) AstraZenecas vaccin eller Pfizer-BioNTechs vaccin
– Personer i åldern 40–64 år (födda 1957 – 81) Pfizer-BioNTechs vaccin
– Personer i åldern 30–39 år (födda 1982 – 91) Pfizer-BioNTechs vaccin. Tidsbokningen öppnas 20.5.2021 kl. 12.00.
– Personer i åldern 18-49 år (födda åren 1972 – 2003) som hör till riskgrupperna 1 och 2. Pfizer-BioNTechs vaccin
– Personer i åldern 16–17 år (födda åren 2004 – 2005) som hör till riskgrupp 1. Pfizer-BioNTechs vaccin. Tidsbokning bara per telefon.
Räkna med att grunden för att man hör till en riskgrupp kontrolleras med hjälp av FPA-kortet eller i patientdatasystemet.

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi . Du kan samtidigt boka tid för den första vaccinationen och boostervaccinationen. Systemet föreslår automatiskt tidpunkten för boostervaccinationen till 12 veckor senare.
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på webbtjänsten suomi.fi.https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Ändring av tiden för coronavaccination
När du bokar tid www.koronarokotusaika.fi på webbokningen får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.
– Om du avbokar den första vaccinationstiden, avbokas också tiden för boostervaccinationen och båda tidsbokningarna ska göras på nytt.
– Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen.
Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 11 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen beroende på tillgången till lediga vaccinationstider.

Tider för boostervaccination som bokats före vecka 15 kan ändras bara genom att ringa till numret 044 369 2905 eller 044 369 2906. Det rekommenderas att man ändrar vaccinationstider tidigast en månad före den bokade tiden. Det kan finnas en fördröjning på flera dagar i återuppringningen.
Om det är mindre än 5 timmar till vaccinationen så kan avbokningen bara göras per telefon genom att ringa till numret 044 3692905 eller 044 369 2906.

Det finns skäl att noga tänka efter om man faktiskt behöver ändra den bokade vaccinationstiden, eftersom det bara finns ett begränsat antal vacciner/vaccinationstider för varje vecka!

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Relaterade nyheter:

Share This