Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 1.3.2021

Regionförvaltningsverket har beslutat om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.3.2021.

Coronaläget i Lojo har försämrats vecka för vecka på samma sätt som inom Nylands område. Sedan början av januari har 116 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Totalt togs coronaprover i februari 3865 det vill säga i genomsnitt 138/dag. Förra veckan konstaterades 28 nya fall av corona. Andelen av virusvarianten som sprids lättare har också ökat betydligt.

Förekomsten av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 102,3/100 00. Förekomsten i hela landet är 128/100 000 och i Nyland 253,9/100 000. På grund av det försämrade coronaläget konstaterade regeringen att det råder undantagsförhållanden i landet. Som ett resultat detta förbereder man sig också i Lojo för att årskurserna 7-9 och gymnasierna går över till distansundervisning fr.o.m. 8.3.2021. Vårdnadshavarna får närmare information via Wilma. Förberedelser görs också för att avbryta hobbyverksamheten i grupp för personer över 12 år.

Regionförvaltningsverket har beslutat om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.3.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.3.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Regionförvaltningsverket meddelade beslut om att utrymmen för kunder under perioden 1–14.3 ska stängas i huvudstadsregionen och dess närområden. Beslutet om att stänga utrymmen för kunder gäller inte i det här skedet Lojo stads område. Det är dock viktigt att notera att försämringen av coronaläget kan leda till behovet att införa ytterligare restriktioner även i Lojo.

Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/


Nu är det dags att agera ansvarsfullt

Under de senaste veckorna har allt fler fall av coronasmitta härstammat från arbetsplatser, hobbyer, restauranger och olika privata tillställningar. För att förhindra att coronaepidemin förvärras ytterligare är det viktigt att varje Lojobo agerar ansvarsfullt och strävar efter att minska antalet nära kontakter både i sitt arbete och på fritiden.

Lojo stad vädjar till alla invånare att det nu är ytterst viktigt att undvika onödiga sammankomster av alla typer och att följa hygienanvisningarna och säkra avstånd, använda munskydd och arbeta på distans i den mån det är möjligt.

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn. 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo

Totalt har 3446 Lojobor fått sin första vaccination och 1414 har också redan fått en boostervaccination. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL: s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

För närvarande pågår vaccinationerna av personer över 80 år (födda år 1941 eller tidigare) samt av personer i åldern 55-69 år (födda åren 1952-1966) som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 1 fortfarande i Lojo. Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga. För närvarande vaccineras inte personer i åldern 70-79 år (födda åren 1951-1942) förutom i de fall där de bor i samma hushåll med en person som är över 80 år. Riskgrupperna definieras mer detaljerat på THL:s webbplats www.thl.fi/koronarokote.

Så här bokar du tid till coronavaccination

Om du är en Lojobo över 80 år (född år 1941 eller tidigare) eller hör till den första medicinska riskgruppen och är i åldern 55-69 år (född åren 1952-1966) kan du nu boka tid till coronavaccination. Även närstående (över 70-åringar, födda år 1951 eller tidigare) till en person över 80 år som bor i samma hushåll kan boka en tid för vaccination, tidsbokningen kan bara göras per telefon.

Elektronisk tidsbokning på adressen på www.koronarokotusaika.fi, (vaccinationsställena i Tennari och Pusula). Om inga tider visas i elektroniska tidsbokningen är alla tider bokade. Nya tider öppnas en vecka före det planerade vaccinationsdatumet i takt med att ett nytt vaccinparti blir tillgängligt. I synnerhet är antalet vacciner tillgängliga för personer över 80 år begränsade varje vecka. På grund av detta tar vaccinationerna av denna åldersgrupp ett antal veckor.

Vaccinationstider kan också bokas via rådgivningstelefonen på Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30) samt via rådgivningstelefonen på Pusula hälsostation, tfn 019 3692300. Tjänsten har ett återuppringningssystem så ring bara en gång. Vi kommer inte att hinna ringa upp alla nummer under samma dag så räkna med en viss fördröjning med återuppringning.

När tiderna för de följande vaccinationsdagarna kan bokas ska de som är i tur att vaccineras i första hand boka tid på webben så att vi kan betjäna per telefon dem som inte kan boka tid på webben.

Relaterade nyheter:

Share This