Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 1.2.2022

Den tredje vaccindosen kan nu fås även utan tidsbokning.

Sedan början av januari har redan 2256 laboratoriebekräftade nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Cirka 33 % av proverna som tagits har varit positiva. Coronasmittade finns i alla åldersgrupper. Resultaten av hemtester registreras inte i den officiella statistiken.

Coronavaccinationerna framskrider fortfarande i god takt. Av dem över 12 år har 90,3 % fått det första vaccinet, 88,1 % det andra vaccinet och 62,3 % det tredje vaccinet. Även vaccinationerna för 5–11-åringar pågår.

Den tredje vaccindosen kan nu fås även utan tidsbokning

12-17 åringar

  • Första och andra vaccineringen.
  • Tredje vaccineringen till de som tillhör riskgruppen

Alla över 18 år 1-3 vaccineringen.

vardagar kl. 9-15.
Adress: Strandparken 45, Lojo/Ta med ditt identitetsbevis eller FPA-kort.

Det finns gott om vaccinationstider på tidsbokningen. Vi rekommenderar att man i första hand använder den elektroniska tidsbokningen (bokning är inte möjlig med Internet Explorer-webbläsaren)
Elektronisk tidsbokning på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst) samt till vaccinationsställena i Tennari och Pusula.

Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. I det här fallet kan personalen inte heller påverka saken, så vi ber att man inte ringer till vaccinationslinjen.
Mer information om vaccinationer: Coronavaccination – Lojo

Ändringar av begränsningar som gäller offentliga tillställningar och användning av lokaler från 1.2.2022

Enligt beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland får offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med upp till 50 personer hållas inomhus, om alla deltagare har bestämda sittplatser. Om inga sittplatser har bestämts får man inte ordna några som helst sammankomster oavsett storlek. De aktörer som svarar för användningen av lokalerna eller arrangörerna kan förutsätta coronapass av kunderna eller deltagarna enligt samma principer som hittills, men pass kan för närvarande inte användas som alternativ till begränsningarna. Beslutet gäller fram till 15.2.2022.

Beslutet att stänga vissa utrymmen för idrotts-, rekreations- och fritidsaktiviteter upphörde 31.1.2022. På tisdag får alltså alla de lokaler som hittills varit stängda öppnas för kunder och allmänheten, men vid användningen av lokalerna ska man fortsättningsvis säkerställa hälsosäkerheten.
De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kundlokaler och offentliga lokaler, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kundlokaler och offentliga lokaler, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek.

Mer information finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor. https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset#item-DpAo81qF9aPZ-73731384)

Aktuella restriktioner och rekommendationer i Lojo stad.

Gällande rekommendationer om munskydd för personer som fyllt 12 år oberoende av vaccinationsskydd

Hela befolkningen

•THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus på alla offentliga platser samt i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller för såväl vaccinerade som ovaccinerade.
•Utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.
•I kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

Arbetsplatser

•Det rekommenderas att arbetsgivare förutsätter användningen av munskydd vid alla kontakter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten och kan kräva användning av munskydd på arbetsplatsen.

Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat

•Det finns skäl att alltid använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
•Olika organisationer och aktörer, till exempel evenemangsarrangörer, kan också ge egna rekommendationer om användning av munskydd i sina egna lokaler eller vid sina evenemang.
•Oavsett rekommendationerna har alla rätt att bestämma över sin egen användning av munskydd.

Man bör inte använda munskydd om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd.

Rekommendationen om distansarbete gäller fortfarande

Lojo stad har gett en rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare.
Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på mer än två meter. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Stadens ledningsgrupp behandlar situationen varje vecka och bedömer möjligheter att lätta på restriktioner och rekommendationer.

Läs mer om Lojo stads rekommendationer: Rekommendationer och restriktioner i Lojo

Relaterade nyheter:

Share This