Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande telefonnumren, som även finns på webbplatsen lohja.fi, gäller tills de nya servicenumren för välfärdsområdet öppnas. Kundtjänsten och växeln i Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023) tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16.
Aktuell information om social- och hälsovårdstjänster på

Rekommendationer och restriktioner i Lojo

På denna sida hittar du de rekommendationer och restriktioner som gäller i Lojos område samt länkar till nationella rekommendationer. Lojo stads senaste meddelanden om corona med information om de frågor som anges nedan finns på: https://www.lohja.fi/category/korona/

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar

Det finns inga begränsningar gällande antalet deltagare i offentliga tillställningar. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar förskrivs följande minimikrav som måste följas i alla verksamhetsutrymmen som är öppna och reserverade för kunder och deltagare utan ett separat myndighetsbeslut till och med 30.6.2022.

– det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
– kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande åtgärder som förhindrar spridningen av smittorna
– rengöring av utrymmen och ytor effektiveras utöver vad som redan föreskrivs annanstans om rengöring av ifrågavarande verksamhet
– kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med sådana avstånd som är möjliga med beaktande av särdragen för ifrågavarande verksamhet, och eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.


Munskydd

Använd munskydd efter eget omdöme
Munskyddet förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.
Rekommendationen gäller personer som fyllt 12 år och äldre. Man rekommenderar fortfarande användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler och i transportmedel:
• när du på grund av misstänkt corona söker dig till vård eller test
• när du har symtom på en luftvägsinfektion, men du måste röra dig utanför hemmet
• när du vet att du har blivit utsatt för coronaviruset (t.ex. det har konstaterats smitta i familjen) och nära kontakter utanför hemmet kan inte undvikas
• när du besöker eller uträttar ärenden vid en enhet inom social- och hälsovården
Beroende på typ av munskydd ger munskyddet även ett visst skydd för den som använder det. Även om vaccinationer ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig sjukdom, kan du fortfarande bli smittad.
I synnerhet bör ovaccinerade personer över 12 år och alla med risk för en allvarlig coronasjukdom överväga att använda ett sådant munskydd som effektivt skyddar även den som använder det. Personer som hör till en riskgrupp bör överväga att använda munskydd även om de har fått en full vaccinationsserie.
Trots uppdateringen av rekommendationen kan alla fortfarande använda munskydd efter eget omdöme till exempel i inomhuslokaler där det är svårt att undvika nära kontakter. En sådan situation kan t.ex. uppstå i kollektivtrafiken under rusningstid. Risken för smitta utomhus är mycket liten om du inte vistas i trängsel under en lång tid.
Lojo stad erbjuder fortfarande munskydd för frivillig användning till sin personal, skolelever och studerande i gymnasierna.

Rekommendation om användning av munskydd för social- och hälsovårdspersonalen

Social- och hälsovårdspersonalen kommer att fortsätta använda munskydd enligt arbetsgivarnas tidigare anvisningar. Systematisk användning av munskydd är viktigt för arbets- och patientsäkerheten.Besök i servicehus

Man kan besöka servicehusen för seniorer bara om man är helt frisk.

Personalen ger besökarna instruktioner om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd under deras besök. Vi rekommenderar att besökare håller ett säkert avstånd till andra boende, besökare och personalen.

Besöket sker i klientens eget rum, inte i de gemensamma utrymmena, t.ex. i matsalen eller vistelserummet. Vi rekommenderar att man vistas utomhus tillsammans om vädret tillåter det.

Enheten ansvarar för att besöken kan ordnas säkert och i en epidemisituation eller i en situation där risken för epidemi är hög kan det bli aktuellt att bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Personalen vid verksamhetsenheten övervakar att besöken genomförs på ett sätt som är säkert för klienterna.
Man kan alltid besöka kritiskt sjuka och patienter som får vård i livets slutskede förutsatt att man följer de överenskomna anvisningarna (användning av skydd) och besökaren har inga symtom på infektion (t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andfåddhet, muskelsmärta och / eller huvudvärk ) eller diarré/magont utan någon annan anledning.

I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar


Resebegränsningar
Du hittar den senaste informationen om resor och relaterade rekommendationer på https://um.fi/resemeddelanden-enligt-datum

Nationella rekommendationer och källor
Institutet för hälsa och välfärd
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådet

Stadens meddelanden om corona (öppnas i en ny sida, på finska)
Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen angående restriktioner och rekommendationer i Lojo kan du kontakta koronaneuvonta@lohja.fi, vi försöker svara dig så snart som möjligt!