Coronavaccination

I diagrammet nedan kan du se hur coronavaccinationerna framskrider enligt åldersgrupper i Lojo. Ständigt uppdaterad information finns på THL:s webbplats.

Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen?

Grupperna som står i tur att vaccineras:

Alla 5-11 åringar, ändast med tidsbokning, läs noggrant tidsbokningsanvisingarna som finns nedan!

5– 11 -åringarnas vaccineringar i Tennari, elektronisk tidsbokning koronarokotusaika.fi

Det första coronavaccinet: För alla 5 år fyllda.

Det andra coronavaccinet: För alla när det har gått minst sex veckor efter det första vaccinet.

Det tredje coronavaccinet för följande grupper:

 • THL rekomenderar den tredje dosen till alla som fyllt 18- år samt till de 12-år fyllda som tillhör riskgruppen.
 • Personer med svårt nedsatt immunförsvar när det har gått minst två månader efter den andra vaccinationen.
 •  Alla som fyllt 60 år när det har gått minst tre månader efter den andra vaccinationen.
 •  Personer som är i åldern 18-59 år som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp för en allvarlig coronasjukdom när det har gått minst tre månader efter den andra vaccinationen.
 •  Personer som bor i anstaltsliknande förhållanden när det har gått tre månader efter den andra vaccinationen.
 • Social- och hälsovårdspersonalen när det har gått minst fyra månader efter den andra vaccinationen.
 • Alla 18 – 59 –åringar, när det har gått minst fyra månader sen den andra dosen.
 • THL rekomenderar att det erbjuds möjlighet till den tredje vaccindosen även till de 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp. Vaccinet kan ges då det gått minst 6 månader sen den andra dosen, om den behövs pga andra skel än medicinska skel t.ex för att resa.

upp.dat.25.3.2022
Det fjärde coronavaccinet:

Coronavaccination med fjärde (4) dos inleds i Lojo vecka 13 enligt THL:s anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år och äldre som bor på vårdhem

Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen. THL rekommenderar att de fjärde doserna ges i snabb takt, eftersom de syftar till att öka skyddet för äldre just nu, när epidemin är som starkast.

Om en person som hör till vaccinationsgruppen har fått tre vaccindoser och har dessutom haft coronavirussjukdomen, behöver han/hon tills vidare inte en fjärde vaccindos.

För en person som haft coronavirussjukdomen och fått två vaccindoser rekommenderas en tredje dos när det har gått 3 månader efter sjukdomen eller föregående vaccindos beroende på vilket som inträffat senast.

 • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderas en fjärde vaccindos, när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen. Tidsbokningen öppnas den 31.12.2021.

Personer som lider av utdragna coronasymtom

En person som lider av utdragna COVID-19 symtom kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om aktiva undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta görs för att man inte skall förväxla de utdragna symtomen förorsakade av sjukdomen med symtom eventuellt förorsakade av vaccinet. I observationsstudier meddelar en liten del av dem som lider av utdragna covid-symtom att symtomen lindras efter vaccinationen. Effekten har varit liten och den har ännu tills vidare inte kunnat påvisas i  randomiserade kliniska undersökningar.

Tillägsinformation får från THL:s sidor.


Vacciner
Modernas och Pfizers mRNA-vacciner är tillgängliga i Lojo beroende på vaccintillgång. Man kan inte själv välja vaccinet utan vaccinet är det vaccin som finns tillgängligt vid vaccinationsstället. Endast Pfizers Comirnaty-vaccin används för män under 30 år. Man strävar efter att ge boostervaccinationen med samma vaccin som det första vaccinet.

De personer i åldern 65- 69 år, vars första vaccindos var AstraZenecas vaccin, får mRNA- vaccin som andra dos.

Novavax vaccinet rekomenderas speciellt till person som man inte kan ge MRNA-vaccin till. Vaccinet ges vid Tennari vaccinationspunkt (Rantapuisto 45, 08100 Lojo). Tidsbokningen ske genom att ringa numret 0443743112, vardagar kl 8-15:30. Nästa vaccinationdag är 2.5.2022

Vaccinationer för personer från andra orter
Förutom Lojobor vaccinerar vi även personer som bor, studerar och arbetar långvarigt i Lojo på vaccinationsplatserna i Lojo.
_____________________________________________________________________________


Vaccinationer erbjuds i Tennari utan tidsbokning, endast till över 12-åringar
(address: Strandparken 45, Lojo)

21.4 kl 9-15

22.4 kl 9-17:30

Tennari vaccinationspunkt är stängd under tiden 25.4 till 1.5.2022

Ta med ditt identitetsbevis eller FPA -kort.

____________________________________________________________________________

Elektronisk tidsbokning
Vi rekommenderar att man i första hand använder den elektroniska tidsbokningen (bokning är inte möjlig med Internet Explorer-webbläsaren).
Elektronisk tidsbokning på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst) både till vaccinationsställena i Tennari och i Pusula.
Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. I det här fallet kan personalen inte heller påverka saken, så vi ber att man inte ringer till vaccinationslinjen.

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen. Tjänsten med elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering.

Om man sköter en annan vuxen persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på webbtjänsten suomi.fi. Mer information på tidsbokningstjänsten.

Tidsbokning per telefon
• Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
• Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Ändring av bokad vaccinationstid
När du bokar en tid för en coronavaccination får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen.

Ändring av bokad vaccinationstid

När du bokar en tid för en coronavaccination får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen.


Coronaintyg

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform. Mycket detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns THL:s webbplats: Intyg över coronavaccination: Elektroniskt coronaintyg– Infektionssjukdomar och vaccinationer– THL

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral, kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Beställningar av coronaintyg
• Centrums hälsostation: i första hand elektroniskt 24/7 Kontakt (klinik.fi) eller i andra hand per telefon vardagar kl. 9-14, tfn 044 369 2331.
• Pusula hälsostation: i första hand elektroniskt OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 2300
• Karislojo hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3730
• Sammatti hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3740

 


Vi informerar kontinuerligt om vaccinationsläget

Vi informerar om vaccinationerna utöver på vår webbplats dessutom t.ex. i lokala medier, t.ex. i tidningen Länsi-Uusimaa samt i sociala medier:

 • Alla som vill kommer att vaccineras
 • Vaccinet och vaccinationen är gratis för alla
 • Det är frivilligt att låta vaccinera sig

Vaccinationsställen

 • Sportcentret Tennari, Strandparken 45, Lojo
 • Pusula hälsostation, Arvelankuja 1, Pusula
 • Karislojo hälsostation, Tallaantie 4, 09120 Karislojo
 • Sammatti hälsostation, Kalevalantie 2 B, 09220 Sammatti
 • Mer information om vaccinationsordningen finns på THL:s webbplats.

Varför vaccinerar man?

Coronavirusvaccinet erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt dess allvarliga former. Med coronavaccinationerna strävar man i Finland i första hand efter att förhindra sjukdomsbördan som coronaviruset orsakar, dvs. allvarliga sjukdomsfall, dödsfall i förtid och förlorade levnadsår samt att bevara hälso- och sjukvårdens bärkraft. I takt med att forskningsdata samlas in får man information om hur vaccinationen förebygger smittspridningen bland befolkningen. Finland är berett att erbjuda vaccinet till alla invånare.


Mer information om coronavaccinationerna finns på