Coronavaccination

I diagrammet nedan kan du se hur coronavaccinationerna framskrider enligt åldersgrupper i Lojo. Ständigt uppdaterad information finns på THL:s webbplats.

Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning.

Grupperna som står i tur att vaccineras:

Alla 5-11 åringar, ändast med tidsbokning, läs noggrant tidsbokningsanvisingarna som finns nedan!

5 – 6 -åringarnas vaccineringar i rådgivingen, tidsbokning per telefon.

 • Aurlahti rådgiving,  tf 044 369 2231, mån – fre kl 12-13.

Vaccinationsdag onsdagen den 2.3  samt onsdagen den 9.3.

 • Tallbacka rådgivning, tf. 044 374 2731, mån – fre kl 12-13.

Vaccinationsdag torsdagen den 24.2 samt onsdagen 2.3.

 • Virkby rådgivning, tf. 044- 374 2520, mån- fre kl 12-13.

Vaccinationsdag onsdagen den 2.3 samt torsdagen den 3.3.

5– 11 -åringarnas vaccineringar i Tennari, elektronisk tidsbokning koronarokotusaika.fi

Det första coronavaccinet: För alla 5 år fyllda.

Om man har haft coronavirusinfektion:

 • Till 18 år fyllda personer som har genomgått sjukdomen, rekommenderas den första coronavaccindosen tidigast, då det har gått 2 månader sedan sjukdomen.
 • Till personer under 18 år, kan vaccinet ges 4-6 månader efter genomgången sjukdom.

Det andra coronavaccinet: För alla när det har gått minst sex veckor efter det första vaccinet.

Om man har haft coronavirusinfektion:

 • rekommenderas till  60 år fyllda personer och till  dem som hör till riskgrupperna efter att det gått 3-4 månader från den första vaccindosen eller genomgången sjukdom, beroende på vilken som skett sist.
 • kan erbjudas alla som fyllt 18 år efter att det gått 4-6 månader från den första vaccindosen eller genomgången sjukdom, beroende på vilken som har skett sist.

Den andra vaccindosen verkar på samma sätt för dem som genomgått sjukdomen, som den tredje dosen för personer som inte har genomgått i coronavirussjukdomen.

Det tredje coronavaccinet för följande grupper:
Personer med svårt nedsatt immunförsvar när det har gått minst två månader efter den andra vaccinationen.
• Alla som fyllt 60 år när det har gått minst tre månader efter den andra vaccinationen.
• Personer i åldern 12-59 år som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp för en allvarlig coronasjukdom när det har gått minst tre månader efter den andra vaccinationen.
• Personer som bor i anstaltsliknande förhållanden när det har gått tre månader efter den andra vaccinationen.
• Social- och hälsovårdspersonalen när det har gått minst fyra månader efter den andra vaccinationen.

 • Alla 18 – 59 –åringar, när det har gått minst fyra månader sen den andra dosen.

Om man har haft coronavirusinfektion:

 • THL rekommenderar en tredje vaccindos till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist som genomgått coronavirussjukdomen.  En tredje vaccindos rekommenderas till dessa 3-4 månader efter föregående vaccindos eller genomgången sjukdom, beroende på vilken som skett sist.
 • Övriga personer som har fått två vaccindoser och genomgått sjukdomen, behöver tills vidare inte med tanke på skyddet en tredje vaccindos.
 • En tredje vaccindos kan också ges till andra personer än till  personer med kraftig immunbrist, om det är nödvändigt till exempel på grund av resor eller andra vägande skäl. Den tredje dosen kan i dessa fall ges enligt samma tidtabell för tredje dosen, som för övriga personer, dvs. till personer som fyllt 60 år och till personer som tillhör riskgrupperna 3-4 månader efter föregående vaccindos eller genomgången sjukdom. Beroende på vilken av som skett sist. Till övriga 18 år fyllda personer motsvarandevis om 4-6-månader.

Fjärde coronavaccinering till följande grupper:

 • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderas en fjärde vaccindos, när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen. Tidsbokningen öppnas den 31.12.2021.

Personer som lider av utdragna coronasymtom

En person som lider av utdragna COVID-19 symtom kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om aktiva undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta görs för att man inte skall förväxla de utdragna symtomen förorsakade av sjukdomen med symtom eventuellt förorsakade av vaccinet. I observationsstudier meddelar en liten del av dem som lider av utdragna covid-symtom att symtomen lindras efter vaccinationen. Effekten har varit liten och den har ännu tills vidare inte kunnat påvisas i  randomiserade kliniska undersökningar.

Tillägsinformation får från THL:s sidor.


Vacciner
Modernas och Pfizers mRNA-vacciner är tillgängliga i Lojo beroende på vaccintillgång. Man kan inte själv välja vaccinet utan vaccinet är det vaccin som finns tillgängligt vid vaccinationsstället. Endast Pfizers Comirnaty-vaccin används för män under 30 år. Man strävar efter att ge boostervaccinationen med samma vaccin som det första vaccinet.

De personer i åldern 65- 69 år, vars första vaccindos var AstraZenecas vaccin, får mRNA- vaccin som andra dos.

Vaccinationer för personer från andra orter
Förutom Lojobor vaccinerar vi även personer som bor, studerar och arbetar långvarigt i Lojo på vaccinationsplatserna i Lojo.
________________________________________


Vaccinationer erbjuds i Tennari utan tidsbokning, endast till över 12-åringar till den första och andra vaccinationen, ( address: Strandparken 45, Lojo):

Vardagar kl 9-15

Ta med ditt identitetsbevis eller FPA -kort.

Elektronisk tidsbokning
Vi rekommenderar att man i första hand använder den elektroniska tidsbokningen (bokning är inte möjlig med Internet Explorer-webbläsaren).
Elektronisk tidsbokning på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst) både till vaccinationsställena i Tennari och i Pusula.
Om inga tider visas är alla tider bokade och nya tider kan inte heller bokas per telefon. I det här fallet kan personalen inte heller påverka saken, så vi ber att man inte ringer till vaccinationslinjen.

Vi ser gärna att så många som möjligt använder den elektroniska tidsbokningen, eftersom rådgivningstelefonen tar emot alla samtal som hänför sig till handledning, rådgivning och tidsbokning på hälsostationen. Tjänsten med elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering.

Om man sköter en annan vuxen persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på webbtjänsten suomi.fi. Mer information på tidsbokningstjänsten.

Tidsbokning per telefon
• Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
• Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Ändring av bokad vaccinationstid
När du bokar en tid för en coronavaccination får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen.

Ändring av bokad vaccinationstid

När du bokar en tid för en coronavaccination får du en bekräftelse på den tid du har bokat via e-post eller sms. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. I bekräftelsemeddelandet finns den nödvändiga länken, en tidsbokningskod och en pin-kod.

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också avboka eller ändra tiden för boostervaccinationen.


Coronaintyg

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform. Mycket detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns THL:s webbplats: Intyg över coronavaccination: Elektroniskt coronaintyg– Infektionssjukdomar och vaccinationer– THL

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral, kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Beställningar av coronaintyg
• Centrums hälsostation: i första hand elektroniskt 24/7 Kontakt (klinik.fi) eller i andra hand per telefon vardagar kl. 9-14, tfn 044 369 2331.
• Pusula hälsostation: i första hand elektroniskt OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 2300
• Karislojo hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3730
• Sammatti hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3740

 


Vi informerar kontinuerligt om vaccinationsläget

Vi informerar om vaccinationerna utöver på vår webbplats dessutom t.ex. i lokala medier, t.ex. i tidningen Länsi-Uusimaa samt i sociala medier:

 • Alla som vill kommer att vaccineras
 • Vaccinet och vaccinationen är gratis för alla
 • Det är frivilligt att låta vaccinera sig

Vaccinationsställen

 • Sportcentret Tennari, Strandparken 45, Lojo
 • Pusula hälsostation, Arvelankuja 1, Pusula
 • Karislojo hälsostation, Tallaantie 4, 09120 Karislojo
 • Sammatti hälsostation, Kalevalantie 2 B, 09220 Sammatti
 • Mer information om vaccinationsordningen finns på THL:s webbplats.

Varför vaccinerar man?

Coronavirusvaccinet erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt dess allvarliga former. Med coronavaccinationerna strävar man i Finland i första hand efter att förhindra sjukdomsbördan som coronaviruset orsakar, dvs. allvarliga sjukdomsfall, dödsfall i förtid och förlorade levnadsår samt att bevara hälso- och sjukvårdens bärkraft. I takt med att forskningsdata samlas in får man information om hur vaccinationen förebygger smittspridningen bland befolkningen. Finland är berett att erbjuda vaccinet till alla invånare.


Mer information om coronavaccinationerna finns på