Ändringar i fisket i Lojo sjö

Vid Lojo sjö höjdes minimimåttet för gösen till 45 centimeter i början av 2024. Enligt NTM-centralen i Egentliga Nylands beslut (dnr VARELY/475/2023) ska avståndet mellan knutarna för nät som är över 2 meter höga vara minst 55 millimeter vid Lojo sjö. För siklöjsnät är avståndet mellan knutarna högst 28 millimeter.

Fredning av gös under lektiden och fiskeförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands beslut om fiskeförbud (13.10.2023) förbjuder 1–31.5 allt fiske vid Lojo sjö, Moisioviken, Pappilanselkä, Ristiselkä och Savikari grund i Aurlax förutom metet enligt 4 § i lagen om fiske och spöfisket som sker från stranden. Målet med beslutet är att trygga gösens lek och dess naturliga förökning i norra delen av Lojo sjö.

Besluten är i kraft fram till slutet av 2033.

Fredning av gös under lektiden 1–31.5 (karta på finska)

Fisketillstånd

Lojo stad

Fisketillstånd som säljs av Lojo stad ger rätt till att fiska endast på de vattendrag som staden äger. Läs mer på fiskekartan här.

Tillstånd för användning av fasta fångstredskap säljs bara till Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden, för Lojo stads vattenområde, för husbehovs- och rekreationsfiske samt för yrkesfiske när det gäller siklöja.

Du kan skaffa fisketillstånd på Lojo stads webbutik.

Priset för en fast fiskeredskapsenhet för Lojobor och personer som äger en fritidsbostad inom staden är 21,00 euro max. 4 st./person. Tillståndet ger innehavaren rätt att fiska med nät och att använda ryssja, långrev och saxkrokar inom Lojo stads vattenområden. Tillstånd för fasta fiskeredskap säljs inte åt de som bor på andra orter.

Priset för en kräftfiskeenhet är 10,50 euro/st. max. 10 st./hushåll. Avgiften för tillstånd för trolling med mer än ett spö är 21,00 euro/år eller 10,50 euro/vecka. Priserna inkluderar moms. Utöver tillståndet för fasta fiskeredskap ska man också ha betalt statens fiskevårdsavgift.

Gemensamma tillstånd för rekreationsfiske i Lojo sjö

Lojo sjö har tre gemensamma fisketillståndsområden som erbjuder utmärkta förhållanden för rekreationsfiske.

Gemensamma fisketillstånd kan du skaffa på Kalakorttis webbplats, R-kioski i köpcentret Lohjantähti (Handelsgatan 5-9, 08100 Lojo) och Lohja Spa & Resort i Karislojo.  

Mer information om gemensamma fisketillståndsområden vid Lojo sjö hittar du på webbplatsen för Kariså vattenområde för kommersiellt fiske.

Rekreationsfisketillstånd säljs utan begränsningar åt alla rekreationsfiskare. På bild 2 finns spinnfiskeområdena Isonselkä, Karjalohjanselkä och Lojo sjös södra del i Lojo sjö.

Spinnfiskeområdena i Lojo sjö.

Ändringar i fiskevårdsavgifter och försäljning

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–69 år och fiskar med drag eller fångstredskap eller fångar kräftor. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften. Läs mer.

Läs mer på Lojo stads webbplats.

Relaterade nyheter:

Share This