Lapsiystävällinen kunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääsihteerin videotervehdys

 

Lohja on ansainnut tunnustuksen, koska on parantanut lasten oikeuksia ja ottanut huomioon lapsinäkökulman kunnan kehittämisessä. Lohjan lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen eteen tehty työ lähti liikkeelle Birgit Aittakummun valtuustoaloitteesta 2014. Vuonna 2016 Lohja pääsi mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta – ohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista, huomioida lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa ja lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta.

Lohjalla lasten ja nuorten osallisuus on painopisteenä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, jossa lapset saavat eri tavoin vaikuttaa oman arkensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lohjalla pidetään tärkeänä oppilaskuntien, nuoriso- ja varttivaltuuston toimintaa ja heidän aloitteistaan on tullut esimerkiksi salaattibaari lukiolle ja hidaste koulun eteen turvallisuutta lisäämään. Lohjan kaupungin työntekijöiden tietoisuutta lasten oikeuksista on lisätty pitämällä koulutustilaisuuksia aiheesta. Lapset ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi Routionmäen kirjaston valikoimaa ja Metsolan koulun lähiliikuntapaikkaa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Lohja on aloittanut ja sitoutunut jatkamaan tästä eteenpäin suunnitelmallista lasten oikeuksien eteen tehtävää työtä.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa.

  • UNICEFin mallissa kehitetään koko kuntaa: päätöksenteon valmistelua, hallintoa sekä lasten ja perheiden palveluita ja tukea.
  • Kehittäjiä ovat luottamushenkilöt, valmistelevat viranhaltijat ja lasten ja perheiden parissa toimivat – sekä lapset ja nuoret itse.
  • Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen hakea UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta marraskuussa 2014.
  • Toukokuussa 2015 kaupungin hallitus päätti, että Lohja hakee mukaan Lapsiystävällinen kunta ohjelmaan.
  • Koordinaatioryhmä eri toimialoilta yhdessä Unicefin edustajan kanssa kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuussa 2016.
  • Alkukartoituksen jälkeen koordinaatioryhmä valitsi rakennuspalikan 3 ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi.
  • Lohja sai tunnustuksen tammikuussa 2018
  • UNICEFin tunnustus ei ole palkinto valmiista työstä vaan kiitos joka velvoittaa jatkamaan.

Lehdistötiedotteita lapsiystävällisestä kunnasta:

Yhteystiedot