Nauhakaupunki 2050 uutiskirje: Selvitysten syksy

lempolan kauppapuisto

Nauhakaupunki 2050 toinen uutiskirje käsittelee syksyn 2023 aikana toteutettavia selvityksiä. Selvitykset käsittelevät muun muassa kauppaa, energiaa, kestävää liikkumista, luontoa ja työpaikka-alueita.

Selvityksistä ensimmäisenä on käynnistynyt kaupan selvitys, jonka päätavoitteena on kauppojen määrien ja sijaintien määritteleminen nauhataajaman alueelle. Kaupan liiketilojen laatua tarkastellaan päivittäistavarakauppojen, erikoiskauppojen, tavaratalojen ja tilaa vaativien kauppojen näkökulmasta. Selvitystä laatii konsultti, jota ohjaa Lohjan kaavoitus apunaan kaupungin yrityspalvelut. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kaupan selvityksessä tutkitaan nauhataajaman kauppojen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä, mukaan lukien saavutettavuus, markkina-alue ja liiketilatarve. Selvityksen pohjalta luodaan kehitysvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Kaavaprosessin tuloksena valitaan ratkaisu, joka tukee asemakaavojen sujuvuutta, parantaa kaupan toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa toimivan nauhataajaman.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan täällä.

Lohjan kaupungin kaavoitus kiittää asukkaita aktiivisesta osallistumisesta ja rohkaisee jatkossakin osallistumaan kaavoituksen suunnitteluun.

Haluatko olla perillä asioiden etenemisestä? Liity uutiskirjeen jakelulistalle täällä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This