Usein kysytyt kysymykset

Lakkautuspäätöksiä ei ole tehty. Kaikkien kaupungin yksiköiden on edellytetty esitettävän kaupungin tasapainotusohjelmaa varten erilaisia mahdollisia säästökohteita. Kyse on siis useista toiminnoista ja kiinteistöistä, joita nyt koko kaupungin tasolla selvitellään. Samassa yhteydessä arvioidaan sekä potentiaalisten säästöjen rahalliset vaikutukset mm. kuntalaisten näkökulmasta. Poliittisen päätöksenteon asiana on todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella ratkaista mitkä säästökohteet tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa.

Lohja.fi, rullaa alas, kunnes näet oikealla oranssin laatikon, klikkaa > Suosituimmat > Hallintokalenteri

Tynninharjun liittymä ei ole vielä valmis. Tietyömerkit edellyttävät autoilijoita käyttämään erityistä varovaisuutta mm. työmaan keskeneräisyyden takia.

Yleisten uimarantojen vedenlaadun säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti.

Ajankohtaisen levätilanteen voi katsoa Järvi-meriwikistä, jonne kerätään sekä valtakunnallisen leväseurannan että kansalaisten havaintoja.

Lohjan ja muun Länsi-Uudenmaan vesistöistä ja niiden tilasta kootaan tietoa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämälle Vesientila.fi-sivustolle.

Ilmoita vieraslajihavaintosi Lohjan ympäristönsuojeluun vieraslajien ilmoituslomakkeella.

Ympäristönsuojelu pyytää asukkaita ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Kansallinen vieraslajiportaali on erittäin hyvä tietolähde vieraslajiasioissa.

Lohjan ympäristönsuojelusta saa neuvontaa haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Vakavasta ympäristörikoksesta, -onnettomuudesta tai -vahingosta on ilmoitettava hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Hätäkeskus ottaa yhteyttä tarvittaviin pelastus- tai torjuntaviranomaisiin.

Muissa tilanteissa voit ilmoittaa havaitsemasi ympäristöhaitan Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluun.

Vieraslajihavainnot ilmoitetaan erillisellä vieraslajien ilmoituslomakkeella Lohjan ympäristönsuojeluun. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014).

Ympäristöluvan tarvitsevia toimintoja on lueteltu ympäristönsuojelulain laitosluettelossa, mutta myös muut toiminnat voivat olla luvanvaraisia. Lupa saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, jota ei ole laissa tai asetuksessa erikseen mainittu, mutta jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai esimerkiksi luvanvaraisia ainepäästöjä.

Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Kaupungin verkkosivuilla on ohjeet ranta-asemakaavaprosessista sekä maanomistajille että konsulteille.

Maanomistajalla tai haltijalla on mahdollisuus hakea asemakaavan muutosta. Lue kaavamuutoksen hakemisesta tästä.

Kartat ja kaavaotteet voi tilata osoitteesta karttatilaukset(at)lohja.fi

Lähetä oma kysymyksesi