Usein kysytyt kysymykset

Ilmoita vieraslajihavaintosi Lohjan ympäristönsuojeluun vieraslajien ilmoituslomakkeella.

Ympäristönsuojelu pyytää asukkaita ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Lohjan ympäristönsuojelusta saa neuvontaa haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Kansallinen vieraslajiportaali on erittäin hyvä tietolähde vieraslajiasioissa.

 

Vakavasta ympäristörikoksesta, -onnettomuudesta tai -vahingosta on ilmoitettava hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Hätäkeskus ottaa yhteyttä tarvittaviin pelastus- tai torjuntaviranomaisiin.

Muissa tilanteissa voit ilmoittaa havaitsemasi ympäristöhaitan Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluun.

Vieraslajihavainnot ilmoitetaan erillisellä vieraslajien ilmoituslomakkeella Lohjan ympäristönsuojeluun. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot kaupungin ympäristönsuojeluun. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014).

Ympäristöluvan tarvitsevia toimintoja on lueteltu ympäristönsuojelulain laitosluettelossa, mutta myös muut toiminnat voivat olla luvanvaraisia. Lupa saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, jota ei ole laissa tai asetuksessa erikseen mainittu, mutta jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai esimerkiksi luvanvaraisia ainepäästöjä.

Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Ensimmäinen äitiysneuvolakäynti suositellaan tehtäväksi noin raskausviikolla 7-8. Ota siis yhteyttä neuvolaan pian tehtyäsi positiivisen raskaustestin.

Kaupungin verkkosivuilla on ohjeet ranta-asemakaavaprosessista sekä maanomistajille että konsulteille.

Maanomistajalla tai haltijalla on mahdollisuus hakea asemakaavan muutosta. Lue kaavamuutoksen hakemisesta tästä.

Kartat ja kaavaotteet voi tilata osoitteesta karttatilaukset(at)lohja.fi

Kun suunnittelet rakennushanketta suosittelemme ottamaan yhteyttä Lohjan rakennusvalvontaan lupapiste.fi – palvelun kautta.

Kun rakennusvalvonta on todennut, että hanke edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamislupaa, saat tarkemmat ohjeet luvan hakemiseen täältä. Nämä ohjeet löytyvät myös kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelusta ja lupapiste.fi- palvelusta

Kysymyksiin vastaamme edelleen ensisijaisesti lupapiste.fi –palvelun kautta.

 

 

Nimiösivu on jokaiseen piirustukseen sisältyvä A4- kokoinen osa, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. Piirustus on siis yhtenäinen asiakirja, jonka osa nimiösivu on (ei erillinen asiakirja). Tyhjä nimiön mallipohja käytettäväksi löytyy linkistä.

Mikäli sinulla ei ole sitä tallessa tai et ole saanut aiemmalta omistajalta, on sitä mahdollista pyytää rakennusvalvonnan taksan mukaista maksua vastaan rakennusvalvonnasta sähköpostilla rakennusvalvonta(at)lohja.fi. Tilattaessa ilmoitettavat tiedot: osoite, kiinteistötunnus, mistä rakennuksesta on kyse, lupatunnus mahdollisuuksien mukaan, rakentamisvuosi, mahdollinen luvan hakija

Lähetä oma kysymyksesi